Noslēgusies pieteikšanās Vasaras skolai!

Noslēgusies pieteikšanās Vasaras skolai!

07/06/2018

Izglītības attīstības centrs (IAC) sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā aicina skolu komandas piedalīties VASARAS SKOLĀ no 2018.gada 30.jūlija līdz 2.augustam atpūtas kompleksā "Ratnieki" Līgatnes pagastā.

Vasaras skolas mērķis ir pilnveidot pedagogu personīgās un profesionālās kompetences izglītojamo izziņas, kritiskās domāšanas un informācijpratības sekmēšanai dažādās mācību jomās un audzināšanas darbā, apkārtējās vides izzināšanas, līdzdalības un sadarbības prasmju pilnveidošanai, lai sekmētu vērtībās balstīta 21. gadsimta izglītības procesa vadīšanu.
Vasara skolā  būs iespēja apvienot personisko un profesionālo pilnveidi. Darba formas paredz aktīvu līdzdarbošanos, savas personiskās, profesionālās, pilsoniskās pieredzes un attieksmes pārskatīšanu, jaunas informācijas un ierosmju gūšanu efektīvākai un harmoniskākai turpmākai dzīvesdarbības vadībai, kā arī tiks dota iespēja iepazīt apkārtni, baudīt kultūras norises, dabu un klusumu.

logo6

Vasaras skolas programmā iekļauta iespēja iepazīties ar pedagoģiskajām pieejām un praksē balstītiem piemēriem, kas veicina skolotāju un skolēnu sadarbību, skolēnu spēju domāt kritiski un izmantot dažādus paņēmienus informācijas meklēšanā, atlasē, izvērtēšanā, sistematizēšanā un analīzē; pilnveidot prasmes, kas sekmē apzinātas piederības sajūtas veidošanos un vēlmi iesaistīties un ietekmēt savā skolā, kopienā, valstī un plašākā mērogā notiekošo, iesaistīties interaktīvās un jēgpilnās darbībās, apgūstot Latvijas, Eiropas un globālās vērtības un to savstarpējo saistību vienotu mērķu sasniegšanā 21. gadsimta izaicinājumu kontekstā.

Programmas “Pedagoga profesionālo un personīgo kompetenču pilnveide skolēnu līdzdalības un sadarbības sekmēšanai” saturiskās jomas:

  • Efektīvas komandas veidošana un darbība: mērķi, līdzdalība, lomas un sadarbības mehānismi, komunikācija
  • Kritiskā domāšana pieeja informācijas ieguvei un apstrādei, sadarbības prasmju sekmēšanai un sabiedrības daudzveidības izpratnei
  • Kultūras kompetences potenciāls sabiedrības saliedēšanā un integrācijā
  • Sevis iepazīšana un mūsdienīgas pašvadības tehnikas efektīvākai un veiksmīgākai darbībai
  • Piederības un vietas izjūta, to loma personiskās un valstiskās identitātes veidošanā
  • Pilsoniskās līdzdalības iespēju daudzveidība: saturs un metodes
  • Medijpratības aktualitāte un būtība, loma un ietekme mūsdienu pasaulē

Pedagogi, kuri piedalīsies visās vasaras skolas aktivitātēs, saņems apliecību par pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi A programmas  36h apjomā.

Kā pieteikties?

Aizpildīt skolas komandas (skolas administrācijas pārstāvis un pedagogs) pieteikuma veidlapu, kas pieejama šeit.  Pieteikuma veidlapu līdz 12. jūnijam nosūtiet uz epastu iac@latnet.lv.

Rezultāti par iespēju piedalīties vasaras skolā pretendentiem tiks paziņoti elektroniski līdz 21. jūnijam. Līdzdalībai apstiprināto 25 skolu saraksts tiks publicēts IAC mājas lapā.

Papildus informācija par vasaras skolu un pieteikšanos, rakstot uz iac@latnet.lv vai zvanot pa tālruni 67503730.

Vasaras skolā tiks nodrošināta dalībnieku izmitināšana un ēdināšana, kā arī  sabiedriskā transporta izmaksas, nokļūšanai uz/no norises vietu.

Vasaras skola tiek organizēta ar British Council pārstāvniecības Latvijā finansiālu atbalstu