Mācot attālināti, esiet attieksmē un domāšanā pozitīvi!

Mācot attālināti, esiet attieksmē un domāšanā pozitīvi!

20/07/2020

Šī gada pavasaris bija izaicinājumiem bagāts laiks, kas lika pārskatīt iespējas, kā organizēt  mācības, kad jāievēro stingri noteikumi vīrusa Covid-19 dēļ. Projekta komanda pieņēma lēmumu 11. maijā uzsākt latviešu valodas apguvi divās grupās (A2 līmenī) attālināti. Nodarbības platformā ZOOM vada skolotājas Maija Berķe un Ērika Pičukāne, kurām jau ir  laba pieredze mācīt valsts valodu strādājot attālināti. 

Vērojot nodarbības tiešsaistē, nākas secināt, ka dalībnieki aktīvi iesaistās mācībās un labprāt izmanto iespēju noskaidrot problēmjautājumus konsultācijās.

Skolotāja Ērika apkopojusi savu pieredzi par mācībām attālināti:

  • Paredziet pietiekami daudz laika, lai veiksmīgi sagatavotos darbam tiešsaistē kopā ar izglītojamajiem. Taču neuztraucieties – neliela kavēšanās nodarbību sākumā, skaidrojot ikdienišķas lietas, neietekmēs mācību norisi ilgtermiņā.
  • Centieties nodarbības plānot, ievērojot vienādu struktūru. Tā valodas apguvējiem būs vieglāk koncentrēties darbam un nevajadzēs lieki tērēt laiku papildu skaidrojumiem. Piemēram, var sākt nodarbību ar jaunu vārdu apguvi, turpināt ar runāšanas vingrinājumiem, tad veikt dažus jautrus uzdevumus vai aktivitātes. Nodarbības beigas organizējiet, kā esat raduši līdz šim (piemēram, katrs var izteikt savas iespaidus, emocijas, izmantojot apgūto leksiku vai tml.).
  • Neaizmirstiet par tūlītēju atgriezenisko saiti, izmantojot dažādus rīkus.
  • Ja mācībās ir vairāku dienu pārtraukums, nosūtiet apskatīšanai kādu filmas fragmentu, animācijas filmu, dziesmu, kas jānoklausās.
  • Esiet darbā, attieksmē un domāšanā pozitīvi!

11. maijā darbu attālināti uzsāka 1. Latviešu valodas atbalsta klubs. Šī kluba tematiskais plānojums tika veidots balstoties uz dalībnieku vēlmēm un vajadzībām. Tā tika izvēlēti temati: ,,Apskates vietas un dabas takas Rīgas tuvumā’’, ,, Mans dienas plānojums’’, ,,Mana profesija un darba pienākumi’’, ,,Vasaras saulgriežu tradīcijas’’ , ,,Dzīvnieki Latvijas mežos’’.
Pārrunās pēc valodu kluba nodarbības 13. jūlijā dalībnieki atzīst:

,,Man patīk nodarbības attālināti, jo dalību sarunu klubā varu apvienot ar darbu.’’
,,Man pietrūkst pozitīvu emociju, ko izjūtam, kad satiekamies ar tuviem cilvēkiem.’’

,,Piedalos ar prieku, jo temati ir interesanti .’’
,,Mani pilnībā apmierina sarunu kluba nodarbības attālināti, jo man ir mazi bērni. Citādi nebūtu iespējas iesaistīties.’’
,,Es iesaistos, jo man nav daudz iespēju runāt latviski .’’
,,Man patīk, tas ir tik ērti. It īpaši laikā, kad nav ieteicams pulcēties.’’

Tā mēs mācāmies. Ļoti ceram, ka nākamās grupas un valodas sarunu klubu varēsim uzsākt klātienē.

 

LV karog8

Mācības notiek Izglītības attīstības centra projekta "Dzīvot Latvijā" (Nr. PMIF/8/2019/3/02) ietvaros Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu. Projekta kopējās izmaksas  74 644,24 eiro.