Starpkultūru dialoga sekmēšana skolā

Starpkultūru dialoga sekmēšana skolā

Izglītības attīstības centrs (IAC) no 2020. gada 17. februāra līdz 15. novembrim īsteno projektu „Starpkultūru dialoga sekmēšana skolā” (Nr.DIKS - 20-251-lī). Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Projektā iesaistīti 40 pedagogi un administrācijas pārstāvji no Rīgas izglītības iestādēm, kuras īsteno latviešu un mazākumtautību izglītības programmas, jaunatnes darba organizatori, skolotāji, kas strādā ar dažādu vecumposmu skolēniem. 

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā, īstenojot starpkultūru izglītības pasākumus, kas vērsti uz etniskās saskaņas un iecietības vērtību stiprināšanu starp cilvēkiem ar dažādu etnisko, kultūras, reliģisko un lingvistisko mantojumu. Projektā iesaistītie izglītības darbinieki apgūst 24h kursa programmu “Etniskās saskaņas un starpkultūru dialoga sekmēšana skolā dažādos mācību priekšmetos un audzināšanas darbā”, apgūto projekta dalībnieki adaptē savā profesionālajā darbā atbilstoši izglītības iestādes specifikai, ņemot vērā skolēnu sociāli demogrāfisko profilu un aktuālās pedagoģiskās vajadzības.

Projekta aktivitātes:

  • mērķa grupas apzināšana un izveide
  • apmācības pasākumi pedagogiem etniskās saskaņas un starpkultūru dialoga sekmēšanai izglītības iestādēs
  • publicitātes un ilgtspējas pasākumi

Programmas satura virzieni:

  • kritiskās domāšanas metodes saskaņas sekmēšanai daudzkultūru klasēs
  • vērtību dimensija un tās loma starpkultūru izglītībā
  • kompetenču pieejas īstenošana un pedagogu sadarbība daudzkultūru kolektīvos
  • kultūru dažādība sabiedrībā un izglītības vidē
  • starpkultūru saskarsmes aspekti izglītībā

**************

Projekta rezultāti

Izglītības attīstības centrs (IAC) 2020. gadā  no februāra līdz novembrim īstenoja projektu “Starpkultūru dialoga sekmēšana skolā”, lai veicinātu sabiedrības integrāciju Rīgā, īstenojot starpkultūru izglītības pasākumus, kas vērsti uz etniskās saskaņas un iecietības vērtību stiprināšanu starp cilvēkiem ar dažādu etnisko, kultūras, reliģisko un lingvistisko mantojumu. Projekta aktualitāti apliecina fakts, ka ir augoša sabiedrības dažādība ir realitāte Latvijā. Arī Rīgas  skolās mācās aizvien vairāk skolēnu, kuri pārstāv dažādas tautības, rases un kultūras un kuriem ir atšķirīga reliģiskā piederība.

Projektā iesaistījās vairāk nekā 40 dalībnieki – skolotāji un skolu administrācijas pārstāvji no Rīgas izglītības iestādēm, kuras īsteno latviešu un mazākumtautību izglītības programmas. Tie bija dažādu mācību priekšmetu skolotāji, pedagogi, kas īsteno interešu izglītību, internāta skolotāji, skolotāju palīgi, pagarinātās grupas skolotāji, karjeras konsultanti un starptautisko projektu vadītāji. Projektā iesaistītajiem ir atšķirīga pieredze darbā ar jauniebraucējiem. Daļa skolotāju jau strādā ar audzēkņiem, kuru ģimenes ieradušās Latvijā no citām valstīm, kā arī ar reemigrantu bērniem. Citiem šādas pieredzes nav vai tā ir neliela. Tāpēc īpaši noderīgas bija profesionālas diskusijas un pieredzes apmaiņa par darbu daudzkultūru klasēs. Vairāk 

**************

Sagatavots atbalsta materiāls pedagogiem “3 soļi pretī dažādībai tavā klasē” etniskās saskaņas un starpkultūru dialoga veicināšanai, dažādības vadībai pedagoģiskajā procesā. Lasīt  šeit 

3 soli preti dazadibai tava klase 300 2

Programmas norises laiks 11.,18. un 30.jūnijs. Norises vieta IAC telpas Rīgā, Dzirnavu ielā 34a.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 5.jūnijs. Pieteikuma veidlapa atrodama šeit. Vietu skaits ierobežots.

Papildus informācija, rakstot uz iac@latnet.lv vai zvanot pa tālruni 67503730.