Mācību darba noslēgums 2019.gadā

Mācību darba noslēgums 2019.gadā

30/12/2019

Projekta ,,Dzīvoju Latvijā – mācos latviešu valodu’’ valsts valodas apguves grupās noris   spraigs darbs:  mācības tuvojas noslēgumam, uzrakstīts diagnostikas darbs  un   pavisam drīz būs valsts valodas prasmes pārbaudes  eksāmens.

2019.gada decembrī mācības sešās latviešu valodas apguves grupās pabeigs ap 70 trešovalstu valstspiederīgie un valsts valodas prasmes pārbaudi kārtos 57 kursu dalībnieki. 

Diagnostikas darba rezultāti (A līmeņa grupās) atklāj, ka kursanti pietiekami  labi apguvuši prasmi strādāt ar tekstu un prot atrast nepieciešamo informāciju, lai izpildītu uzdevumu nosacījumus. Pārsteidzošs ir 12. grupas kursantu secinājums, ka lasīšanas uzdevumi nemaz nav tik  grūti.

Diagnostikas darba kontekstā ar katru kursantu individuāli  tiek izpildīti uzdevumi, kas ļauj vērtēt viņu prasmi runāt valsts valodā.  Kursanti atbild uz intervijas jautājumiem, analizē situācijas, stāsta par attēliem. Projekta pedagoģiskā vadītāja Aija Kalve, analizējot rezultātus, secina, ka  lielākoties kursanti spēj atbildēt uz visiem intervijas jautājumiem, kā arī labi stāsta par attēlos redzamo. Grūtības sagādā situāciju analīze, kad jāformulē jautājumi informācijas noskaidrošanai. Tomēr vislielākās problēmas rada kursantu bailes kļūdīties, nedrošība, ka viņi nesapratīs jautājumu vai, gluži pretēji, kāds nesapratīs  pateikto. Šeit vērojama pretruna- paši kursanti zemu vērtē savu prasmi runāt valsts valodā, atvainojas par kļūdām, taču diagnostikas pārbaudījumā novērotais un vērtējumā iegūtie punkti liecina par pretējo. 11. grupas skolotāja Maija Berķe atzīst, ka pedagogam jālieto uzslavas, jāiedrošina, jāatrod aktuāli temati apspriešanai, jo tas palīdz pārvarēt kursantu nedrošību un psiholoģisko barjeru runāt latviski. 

LV2 15

Kursantu vērtējumā visgrūtākie ir rakstītprasmes un klausīšanās pārbaudījuma uzdevumi. Arī diagnostikas darbu rezultāti liecina, ka tieši šajos  uzdevumos iegūts vismazāk punktu. Tomēr kursanti prot ierakstīt anketā nepieciešamo informāciju, spēj uzrakstīt vienkāršu vēstuli, formulēt jautājumus un atbildēt uz jautājumiem.

Tas apgūts tikai 120 stundās! Paldies skolotājām par metodiski precīzu darbu, radošām idejām un pacietību! Paldies kursantiem par mērķtiecību, atbildīgu attieksmi un ieguldīto laiku!

LV karog6

Projekts (Nr.PMIF/6/2018/2/02) tiek īstenots no 2019.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu.