Latviešu valodas atbalsta kluba darbībā gūtā pieredze: veiksmes, problēmas un to iespējamie risinājumi

Latviešu valodas atbalsta kluba darbībā gūtā pieredze: veiksmes, problēmas un to iespējamie risinājumi

26/09/2019

Latviešu valodas atbalsta klubs tika organizēts, lai nodrošinātu latviešu valodas kontekstu saziņā, pilnveidotu dalībnieku latviešu valodas prasmi un radītu piederības sajūtu Latvijas valstij, iepazīstot Latvijas kultūrvēsturiskos novados, skaistus dabas objektus,  svētkus un kultūras tradīcijas, brīvā laika pavadīšanas iespējas. 

Tā nodarbību satura plānojumā ir tēmas: ,,Skaistākās vietas Latvijas novados”, ,,Ceļojumi pa Latviju un citām valstīm”, ,,Muzeja apmeklējums”, ,,Iepazīstam Rīgas svētkus”, un ,,Latviešu valoda citu valodu saimē” u.c. Latviešu valodas atbalsta kluba dalībnieki pozitīvi novērtēja iespēju pašiem piedalīties tematu izvēlē un daļēji arī nodarbību sagatavošanā. Piemēram, temata ,,Skaistākās vietas Latvijas novados” apguves laikā dalībnieki atnesa fotogrāfijas, atklātnes un veidoja stāstījumu par saviem iespaidiem, apceļojot Latviju. Interesanta izvērtās nodarbība par  Rīgas svētku tradīcijām, kurā dalībnieki iepazina bukletus, veidoja reklāmas kādam no izvēlētajiem pasākumiem.  Izvēloties tematus latviešu valodas kluba nodarbībām, tika respektētas dalībnieku intereses un ieteikumi. Piemēram, temati ,,Mana izglītība’’, ,,Iepirkšanās paradumi’’ un ,,Vaļasprieks’’ tika iekļauti valodas atbalsta kluba nodarbībās pēc kursantu izvēles, jo vairākums izteica vēlmi aktualizēt šos jautājumus.
Apgūstot latviešu valodas likumības, tika realizēta diferencēta pieeja, kas ļāva katram dalībniekam aktīvi iesaistīties nodarbību satura apguvē. Lielā mērā to sekmēja arī sagatavotie materiāli.

IMG 20191003 WA0004

Intervējot dalībniekus, tika noskaidrots, kāpēc dalībnieki ir iesaistījušies Latviešu valodas atbalsta kluba nodarbībās:

  • Vēlos iemācīties brīvi sarunāties latviešu valodā.
  • Vēlos pārvarēt psiholoģisko barjeru, jo uztraucos, ja latviski ir jārunā ar darba kolēģiem.
  • Vēlos labāk apgūt latviešu valodu, jo bērni mācībās latviešu skolā, dažkārt nākas viņiem palīdzēt.
  • Gribētu paplašināt vārdu krājumu.
  • Iesaistos, jo gribu iemācīties bez kļūdām rakstīt.
  • Iesaistos, jo tā ir iespēja uzzināt ko jaunu.

Latviešu valodas atbalsta kluba darbs ir bijis produktīvs, jo beidzamajā nodarbībā dalībnieki  uzsvēra to, ka gribētu turpināt iesaistīties nodarbībās, akcentēja pozitīvo gaisotni un pedagoģisko atbalstu valodas apguvē.  

 

LV karog6

Projekts (Nr.PMIF/6/2018/2/02) tiek īstenots no 2019.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu.