Apkopojam pirmā pusgada rezultātus trešo valstu valstspiederīgo izglītošanā

Apkopojam pirmā pusgada rezultātus trešo valstu valstspiederīgo izglītošanā

28/05/2019

Šī gada aprīlī un maijā IAC projekta "Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu" dalībnieki pabeiguši 120 stundu mācības astoņās latviešu valodas grupās Rīgā un Jelgavā, un kopumā 104 trešo valstu valstspiederīgie ieguvuši apliecinājumus par kursu beigšanu. Pieprasītākās bijušas valodas mācības iesācējiem (A līmenis)  -  mācības pabeiguši 75 dalībnieki, B līmenī  - 29 dalībnieki. Pēc 120 stundu valodas kursu noslēguma piedāvājam reizi nedēļā apmeklēt latviešu valodas atbalsta klubu, tajā reizi nedēļā pulcējas tie, kas vēlas nezaudēt iegūtās valodas prasmes, sarunāties, diskutēt, noskaidrot un papildināt prasmes. Valodas klubs ir iespēja praktizēties valodas lietošanā. Līdz š.g. 21. augustam interesentus aicinām pievienoties sarunām trešdienās no plkst. 15:00 līdz 16:30 IAC telpās.  

Pēc mācību noslēguma liela daļa kursantu vēlas nokārtot valsts valodas prasmes pārbaudi, lai pārbaudītu apgūto prasmju līmeni. Aprīlī un maijā 85 projekta dalībnieki pieteikušies šī pārbaudījuma kārtošanai. Ar nepacietību gaidām rezultātus. Tomēr valodas apguve ar to nebeidzas, lai nezaudētu iegūtā prasmes un neaizmirstu apgūto, ikdienā jābūt aktīviem un ieinteresētiem - jāsadzird, jālasa un jāskatās, jācenšas sarunāties latviešu valodā. 

Protams, ka pasniedzējiem un projekta īstenotājiem noslēgumā ir būtisks dalībnieku viedoklis par mācībām, kursu novērtējums un ieteikumi turpmākam darbam, tāpēc esam lūguši sniegt kursu novērtējumu: vairāk kā 90% kursu beidzēju ir pilnībā apmierināti ar kursu norisi. Kursanti novērtē pasniedzēju profesionalitāti, to, ka pēc trīs mēnešu mācībām var sarunāties latviski, iesaka dažādas praktiskas lietas mācību procesa organizēšanā: vairāk pildīt eksāmena darbam līdzīgus uzdevumiem, skatīties video, vairāk sarunāties, savukārt citi - vairāk pievērsties gramatikai, vēl citi - klausīšanās uzdevumiem, vēlas kopā pildīt mājas darbus, utml. Mācāmies kopā un cenšamies grupā darīt visu, lai uzlabotu katra kursanta individuālās prasmes, tomēr visnozīmīgākais tomēr ir paša ieguldījums valodas apguvē!

Lai visiem izdodas būt prasmīgiem valodas lietotājiem ikdienā! 

Nākamās kursu grupas uzsāks mācības 2019.gada septembrī.

nosleguma bilde

LV karog6

Projekts (Nr.PMIF/6/2018/2/02) tiek īstenots no 2019.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu.