Skolas kā satelīti attīstības izglītībā

Skolas kā satelīti attīstības izglītībā

Projekta mērķis ir veicināt Latvijas sabiedrības informētību par globālo jeb attīstības izglītību un sekmēt globālās jeb attīstības izglītības integrēšanu formālajā un neformālajā izglītībā Latvijā. Projektu no 2009.gada novembra līdz 2011.gada novembrim īsteno Izglītības attīstības centrs sadarbībā ar GLEN Latvija un LEEDS EDC (Lielbritānija).

Globālā jeb attīstības izglītība ir aktīvs mācīšanās process, kas ļauj cilvēkiem attīstīt savu izpratni par starptautiskām attīstības prioritātēm un ilgtspējīgas attīstības principiem, izzināt globālo problēmu izraisītājus un ietekmes, kā arī veicina personisku iesaisti un informētu lēmumu pieņemšanu. Attīstības izglītība balstās uz solidaritātes, vienlīdzības, iekļaušanas un sadarbības principiem.

Projekta mājas lapa: www.skolaskasateliti.lv