"Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei" mācību kursa dalībnieki papildina viens otra zināšanas ar individuāli iegūto pieredzi

"Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei" mācību kursa dalībnieki papildina viens otra zināšanas ar individuāli iegūto pieredzi

08/01/2020

2020.gada 8.janvārī Izglītības un attīstības centra (IAC) projekta "Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei" ietvaros organizētā 30 stundu mācību kursa viena no dalībniecēm, Antra Dzene, kura tika izvirzīta kā Latvijas pārstāve programmas "Erasmus+:Jaunatne darbībā" ietvaros organizētajām mācībām "The Power of Non-formal education" Vācijā, 2019.gada decembrī, no Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras puses, dalījās ar savu iegūto pieredzi ar citiem projekta  "Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei" mācību dalībniekiem.

Antra iepazīstināja ar Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras mērķiem un darbības virzieniem, kā arī pastāstīja savu pieredzi, sākot no pieteikšanās mācībām līdz nokļūšanai Vācijā. 

Tāpat Antra dalījās ar neformālās izglītības metodi, kuru apguva mācību Vācijā ietvaros, kura cieši saistīta ar starpkultūru komunikācijas izpratni, empātijas veicināšanu, sociālās nevienlīdzības un diskriminācijas jautājumiem. 

visa grupa bonn

bilde no bonn apla diskusija

Mācības "The Power of Non-formal education" tika finansētas ar Eiropas Komisijas „Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi
autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

The training "The Power of Non-formal education" was financed with the support of European Commission’s „Erasmus+: Youth in Action” administered in Latvia by the Agency for International Programs for Youth. This publication reflects only the author’s views, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there in.

 

Jaunatnes logo