Starpkultūru komunikācijas programma finišē Salaspilī un Liepājā

Starpkultūru komunikācijas programma finišē Salaspilī un Liepājā

19/06/2019

Jūnijā programmas “Atbalsts publiskā un privātā sektora pakalpojumu sniedzējiem darbā ar trešo valstu pilsoņiem un personām, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība” apguvi noslēgušas speciālistu grupas Salaspils un Liepājas pašvaldībās. Programma tiek īstenota IAC projekta “Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei” ietvaros. Šī gada pirmajos mēnešos programmu apguva Jēkabpils, Jelgavas un Olaines pašvaldību speciālisti, bet rudenī mācības uzsāks grupa Rēzeknē. Kopumā projekta ietvaros paredzēta apmācība desmit speciālistu grupām Latvijas reģionos.

Foto no  programma apguves Salaspilī un Liepājā

Salaspilī programmu apguva sociālie darbinieki, juristi, policisti, kultūras un izglītības darbinieki, kā arī citu pašvaldības iestāžu un dienestu pārstāvji. Programmas satura jautājumi tika uzņemti ar lielu interesi, jo Salaspils novadā speciālistiem ikdienā jau nākas sadarboties ar trešo valstu pilsoņiem, sniedzot juridiskas konsultācijas, veicot dzimtsarakstu aktu reģistrāciju, sniedzot mentoru pakalpojumus centrā “Mucenieki”, konsultējot par bērnu izglītības jautājumiem u.c. Pēc piecām mācību dienām kā lielākos ieguvumus dalībnieki minējuši saņemtās praktiskās zināšanas, redzesloka paplašināšanu par patvēruma meklētājiem, norādes uz informācijas avotiem un resursu krātuvēm, iespēju izvērtēt savu līdzšinējo pieredzi, saņemt speciālistu konsultācijas, analizēt mācību videomateriālus. Īpaši atzinīgi dalībnieki novērtējuši iespēju tikties un sadarboties nodarbību gaitā ar lektoru - mērķa grupas pārstāvi Hamidu Muhamadi no Afganistānas, kurš pastāvīgi dzīvo un strādā  Latvijā vairāk kā10 gadus.

Liepājā starp programmas interesentiem bija īpaši daudz izglītības darbinieku – pedagogi, skolu administrācijas pārstāvji, sociālie pedagogi. Tādēļ nodarbību saturā īpaša uzmanība tika pievērsta trešo valstu pilsoņu izglītības jautājumiem. Dalībnieki ar interesi iepazinās ar pieejamo statistiku par trešo valstu pilsoņiem Latvijas skolās, jauniebraucēju bērnu uzņemšanas juridiskajiem, pedagoģiskajiem un psiholoģiskajiem aspektiem. Īpašu interesi raisīja situāciju analīzes, pētot to skolu pieredzi, kurās mācās trešo valstu pilsoņu bērni. Raisījās profesionāļu diskusijas par valsts, pašvaldības un izglītības iestāžu lomu un atbildības sadalījumu trešo valstu pilsoņu bērnu uzņemšanā. Vērtīgu ieskatu trešo valstu pilsoņa dzīvē Latvijā sniedza diskusijas ar lektoru -  mērķa grupas pārstāvji Kambers Ali Avans no Pakistānas. Noslēguma izvērtējumos dalībnieki īpaši akcentējuši programmas zināšanu praktisko pielietojumu, kā arī iespēju pārvērtēt pašiem savus stereotipus un aizspriedumus.

Abās kursu norisēs vietās dalībnieki ir gatavi tālākai starpkultūru jautājumu apguvei. Kā sev īpaši interesējošas viņi nosaukuši imigrantu izglītības tēmas, jautājumus par komunikācijas modeļiem saskarsmē ar trešo valstu pilsoņiem, konfliktu risināšanas prasmes, zināšanas par mediju lomu un atbildību migrācijas atspoguļojumā, par globalizācijas ietekmi uz Latvijas attīstību u.c. Vismaz daļu no šiem jautājumiem programmas dalībniekiem būs iespēja izzināt, tiekoties integrācijas speciālistu praktikumos rudenī.

 

Izglītības attīstības centra projekts „Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei” (Nr.PMIF/12/2018/2/01) tiek īstenots Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu
LearningLatvian3