Atsākta starpkultūru programmas apguve

Atsākta starpkultūru programmas apguve

18/06/2020 / Ievietoja: IAC

Beidzoties ārkārtējai situācijai saistībā ar Covid- 19 izraisīto krīzi un mazinoties ierobežojumiem, ir kļuvis iespējams turpināt īstenot programmas apguvi un organizēt klātienes apmācības. Projekta noslēguma posmā tika pabeigta programmas apguve Valmierā, turpinātas apmācības un arī uzsākta programmas apguve jaunās grupās. Tiek plānota integrācijas praktikumu norise.   

2020. gada 10. jūnijā noslēdzās integrācijas programmas apguve Valmierā. Izaicinājums organizēt, vadīt un piedalīties kursu nodarbībās jaunajā situācijā bija visiem - gan vietējiem organizatoriem, gan kursu vadītājiem, gan arī dalībniekiem.

Neraugoties uz sociālo distancēšanos, kursu nodarbības ritēja raiti, dalībnieki dalījās pārdomās un iesaistījās diskusijās kā, pildot savus profesionālos pienākumus, pilnvērtīgāk sazināties ar cilvēkiem, kas nāk no atšķirīgām kultūrām.  Nodarbības vadīja psiholoģe Agita Šmitiņa. Seminārā dalībnieki guva ieskatu starpkultūru komunikācijas jautājumos, vērtēja, kā verbālā un neverbālā komunikācija ietekmē saziņu, kas veido komunikācijas barjeras,  kā tās mazināt u.c.

Kursu noslēgumā tika  izvērtēta programma kopumā. Programma saņēma augstu vērtējumu, dalībnieki  minēja: Apgūtais noderēs gan darbā, gan arī komunikācijā ar cittautiešiem sadzīves situācijās; izdevās mazināt aizspriedumus, programma ir noderīga personīgajā izaugsmē; guvu izpratni par to, kā veidojas stereotipi, kā mediji ietekmē cilvēku izpratni par iebraucējiem.  Dalībnieki atzinīgi vērtēja iespēju mācīties gan no nodarbību vadītājiem, gan arī vienam no otra. Kāda sacītais: Vērtīga bija pieredzes apmaiņa ar citiem kolēģiem un iegūtās  papildus zināšanas no citiem praktiķiem.  Patika dzīvā komunikācija ar citiem cilvēkiem. Sastapu dažādus un interesantus cilvēkus. Daļa kursu dalībnieku īpaši atzīmēja, ka uzzinātais veicinājis viņu attieksmes maiņu pret  dažādību: Mainījās mana attieksme pret svešiniekiem, uzzināju daudz jauna par komunikāciju, par ieceļošanas un uzturēšanās tendencēm Latvijā un pasaulē. Secinājums, ka noderīgi būtu apmācīt pēc iespējas vairāk cilvēku par starpkultūru jautājumiem, programmas īstenotājiem rosina domāt par projekta ideju attīstīšanu nākotnē.

ST 18.06.1

11. jūnijā tika uzsākta programmas īstenošana Ogrē. Nodarbības vadīja lektore  Sigita Zankovska - Odiņa. Lielākajai daļai kursu grupas dalībnieku jau ir bijusi saskarsme ar iebraucējiem no citām valstīm, galvenokārt ar bērniem un jauniešiem izglītības iestādēs.  Tomēr ne visi atzina, ka viņiem ir pietiekamas zināšanas, kā rīkoties dažādās starpkultūru situācijās. Dalībnieki norādīja, ka pilnvērtīgai saskarsmei ar iebraucējiem bieži traucē valodas barjera, likumdošanas nepārzināšana un nepietiekama starpkultūru kompetence. Tāpēc kā būtiskas vajadzības tika norādītas: Vēlos iegūt konsultatīvu atbalstu par to, kas jāņem vērā darbā ar trešo valstu pilsoņiem; sagaidu informāciju, kā strādāt ar iebraucēju bērnu vecākiem, lai bērni labāk iesaistītos sabiedrības dzīvē; noderīga būs pieredze no citiem kolēģiem un metodika darbam ar jauniešiem no citām kultūrām. Daži kursu dalībnieki minēja bažas un atzina, ka, lai strādātu ar trešo valstu pilsoņiem, ir nepieciešama speciāla sagatavotība. Izskanēja pārdomas, kā palīdzēt iekļauties un sniegt palīdzīgu roku tiem, kuri to nevēlas, un kā palīdzēt tā, lai tas nekļūtu par uzbāzību.

Jūnijā programmas apguve turpināsies arī Ķekavā un Rīgā, tiks organizēti praktikumi Rēzeknē un Ādažos un notiks integrācijas jomas ekspertu tikšanās apaļā galda diskusijā, lai vērtētu projekta rezultātus un analizētu galvenos secinājumus.

ST 18.06

Izglītības attīstības centra projekts „Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei” (Nr.PMIF/12/2018/2/01) tiek īstenots Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu
LearningLatvian3