Starpkultūru programmas praktikumi Rēzeknē un Olainē

Starpkultūru programmas praktikumi Rēzeknē un Olainē

26/02/2020

Projekta “Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei” ietvaros februārī notika integrācijas padomdevēju praktikumi Rēzeknē un Olainē.

2020. gada 6. februārī praktikuma dalībnieki pulcējās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā. Līdz ar programmas pamatkursu apguvušajiem dalībniekiem pasākumā piedalījās arī citi ieinteresēti speciālisti no pilsētas bibliotēkas, nacionālajām kultūras biedrībām, muzeja, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas, kā arī mājinieki – RTA docētāji un administrācijas pārstāvji. Projekta komandu seminārā pārstāvēja D.Zelmene un I.Irbīte. Praktikuma īpašā pievienotā vērtība bija iespēja noklausīties arī  RTA profesora, Dr. Hist. Vladislava Malahovska lekciju par vienu no sabiedrības daudzveidības dimensijām – reliģiju. V.Malahovskis runāja par reliģijas vietu un lomu mūsdienu sabiedrībā, par Austrumu reliģiskajām tradīcijām un par islama kultūras un Rietumu sabiedrības attiecībām. Savu motivāciju piedalīties praktikumā kodolīgi formulēja viens no pasākuma dalībniekiem - RTA pasniedzējs Pēteris Kivrāns: “Bez zināšanām par reliģijas jautājumiem 20. un 21.gadsimta procesus sabiedrībā izprast nav iespējams”. Pasākumā dalībnieki aktīvi diskutēja par atšķirīgajām reliģijas izpratnēm sabiedrībā un ar to saistītiem starpkultūru pārpratumiem, kā arī pārrunāja citus starpkultūru saskarsmes aspektus, balstoties katrs savā profesionālās darbības pieredzē. Paldies par sadarbību pasākuma sagatavošanā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pasniedzējai Veronikai Korklai.

13. februārī Olaines Pieaugušo izglītības centrā uz integrācijas padomdevēju praktikumu tika aicināti Olaines, Jelgavas un Salaspils grupu programmas dalībnieki. Pasākumu vadīja projekta komandas pārstāves I.Vērse un I.Irbīte. Pieredzē par starpkultūru saskarsmes aspektiem dažādās profesionālās darbības jomās dalījās pašvaldības administrācijas pārstāvji, bāriņtiesas, bibliotēkas, sociālā dienesta un izglītības iestāžu darbinieki. Īpaša uzmanība tika pievērsta reliģiskās dažādības jautājumu aplūkošanai. Dalībnieki interaktīvā veidā aplūkoja pasaules reliģijas, diskutēja par starpkonfesionālajām attiecībām Latvijā, pārbaudīja savas zināšanas un izpratni, pildot uzdevumus un analizējot situācijas, kas saistītas ar starpkultūru saskarsmi. Īpašu speciālistu interesi izpelnījas ar diskrimināciju uz reliģiskās pārliecības pamata saistītu piemēru un tiesu prakses gadījumu analīze. Paldies par sadarbību praktikuma organizēšanā Olaines PIC pārstāvēm Rudītei Babrai un Dacei Kārkliņai.

Februāra sākumā programmas “Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei” piecu dienu kursa apguvi noslēdza speciālistu grupa Rīgā, turpinās programmas apguve Valmierā.

Rezkne 1 3

Olaine1 Olaine 4

 

Izglītības attīstības centra projekts „Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei” (Nr.PMIF/12/2018/2/01) tiek īstenots Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu
LearningLatvian3