Latviešu valodas atbalsts Ukrainas skolēniem Latvijas skolās

Latviešu valodas atbalsts Ukrainas skolēniem Latvijas skolās

09/01/2023 - 31/03/2023

Biedrība “Izglītības attīstības centrs” (IAC) no šī gada janvāra līdz martam sniedz atbalstu  latviešu valodas apguvē Ukrainas kara bēgļiem - skolēniem izglītības iestādēs Latvijā. Īstenojam  bezmaksas latviešu valodas apguves  nodarbības  grupām 60 akadēmisko stundu (nodarbības un konsultācijas) apjomā. Vecāko klašu skolēniem aicinām pieteikties attālinātajās grupu no darbībās platformā Zoom (8.-11.klase), jaunāko klašu skolēniem pēc skolas iniciatīvas piedāvāsim mācības klātienes grupās.

Desmit latviešu valodas grupās no 2023.gada janvāra līdz martam beigām mācījās 138 Ukrainas skolēni. Vecāko klašu skolēniem grupas tika organizētas attālināti Zoom platformā. Tajās mācījās skolēni no dažādām Latvijas skolām - Rīgas, Liepājas, Smiltenes, Jēkabpils, Ogres, Lapmežciema, Krimuldas, Ikšķiles, Lielvārdes, Cēsīm, Valmieras, Daugavpils, u.c., savukārt jaunākajiem skolēniem klātienes grupiņas tika organizētas Daugavpils Valstspilsētas vidusskolā, Valkas J.Cimzes ģimnāzijā, Liepājas Izglītības pārvaldes telpās, Rīgas S.Žoltoka vidusskolā un Rīgas Kultūru vidusskolā. 

Atbalsts latviešu valodas apguvē tika sniegts, reaģējot uz Latvijas izglītotāju un Ukrainas vecāku lūgumu, tam finansējums tika nodrošināts trīs (3) mēnešu garumā. Tas bija atspēriena solis daļai skolēnu, kas, mācoties Latvijas skolās 1.-2.semestrus, saskārās ar grūtībām iekļauties mācību darbā. Kā arī atbalsts bija svarīgs skolēniem, kam jāsagatavojas eksāmeniem latviešu valodā beidzot pamatskolu. Atbalsts nostiprināja skolotāju pieredzi, mācot latviešu valodu Ukrainas skolēniem. Būtiski šajā darbā ir ne tikai mācīt latviešu valodu kā svešvalodu, piemeklēt materiālus tieši saviem skolēniem, bet arī motivēt mācīties, apmeklēt nodarbības un neieslīgt pesimismā, pārvarot grūtības skolā.

Paldies iesaistītajiem skolēniem un skolotājiem par izturību un darbaspējām! 

Ieskats mācību  norisē:  

Kas šodien  bija interesants? - jautā skolotāja Ināra Zoomm nodarbībā, un Jūlija, Sergejs, Liza, Oleksandrs, Sofija un otra Jūlija cenšas atrast pareizos vārdus, lai sniegtu atbildes:

Bija basketbola spēle... es šodien biju dežurante...es šodien skatījos interesantu filmu... šodien nebija nekas, parasta diena, nekas īpašs...bija grūti matemātikas uzdevumi...es spēlēju volejbolu...

Dažiem no viņiem latviešu valoda jau padodas tīri labi, var palīdzēt arī citiem, daži kautrējas, daži cenšas, dažiem nogurums vakarā ņem virsroku. Viņi visi ir no Ukrainas un mācās dažādās Rīgas un Latvijas skolās, vakaros viņus vieno IAC latviešu valodas nodarbības, kurās iespējams apgūt valodu, noskaidrot un komunicēt, lai mācības Latvijas skolā veiktos labāk. Vairāk  

--------

Atbalstu latviešu valodas apguvē skolēniem izglītības iestādēs Latvijā Izglītības attīstības centrs nodrošināja ar Starptautiskās Migrācijas Organizācijas (IOM) Rīgas biroja projekta “Ārkārtas palīdzība Ukrainai un kaimiņvalstīm - atbalsts Ukrainas bēgļiem Latvijā” finansiālu atbalstu.

foto 8foto 6foto 7foto 5foto 4foto 3foto 2foto 1