Skolēni – mācību procesa līdzautori

Skolēni – mācību procesa līdzautori

2020. gada 1. decembris – 2023. gada 30. aprīlis

ERASMUS + STRATEGIC PARTNERSHIP project

2020. gada decembrī IAC uzsāka Erasmus + projektu Learners as Co-creators of Their Own Learning (LeCoLe).

IAC projektā iesaistās sadarbībā ar LR IZM Valsts izglītības satura centru www.visc.gov.lv,
Islandes universitāti (University of Iceland) www.hi.is,
MARINO izglītības institūtu Īrijā  (MARINO INSTITUTE OF EDUCATION) www.mie.ie,
Eiropas Izglītības un mācību institūtu Grieķijā (European Education & Learning Institute) www.eeli.edu.gr,
Portugāles Skolu administrācijas ģenerāldirektorātu (DGAE) www.portugal.gov.pt.

LeCoLe mērķis ir iepazīstināt ar projekta dalībvalstu pieredzi un labās prakses piemēriem, kā veidot tādu mācību vidi, kas veicina skolēnu un pedagogu aktīvu sadarbību, mācīšanos vienam no otra un līdzatbildību par mācību procesa plānošanu, īstenošanu un novērtēšanu skolā un ārpus tās. Skolēni kļūst par savas mācīšanās līdzautoriem. 

Projekta LeCoLe mājas lapa

Saite uz raidierakstiemPieredzes materiāls & atbalsta materiāli raidierakstiem

Pētījums angļu valodā

03/04/2023

Projekts "Skolēni – mācību procesa līdzautori" ("LeCoLe") uzņem viesus mācību vīzītē Latvijā

Trīs dienu garumā Rīgā un Kuldīgā norisinājās projekta noslēdzošā mācību vizīte ar mērķi iepazīstināt partnerus no Portugāles Izglītības ministrijas, Islandes Universitātes un Krētas izglītības un mācību institūta ar to, kā skolas, pedagogi, dažādas pašvaldību iestādes un organizācijas sadarbojas, veidojot draudzīgu un iedvesmojošu mācību vidi, kas veicina skolēnu un pedagogu aktīvu sadarbību, mācīšanos vienam no otra un piedāvā interesantas iespējas mācību satura apguvei ārpus skolas.
Projekta partneri no Latvijas - Izglītības attīstības centrs un Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas Nacionālā kultūras centra kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” speciālistiem piedāvāja intensīvu un daudzpusīgu vizītes programmu, īpaši akcentējot veidus, kā mācību procesā radoši iekļaut kultūrvēsturisko mantojumu un aktuālas mākslas un kultūras norises.

Mācību vizītes laikā tika apmeklētas izglītības iestādes – Rīgas Kultūru  vidusskola, Kuldīgas Centra vidusskola, Ernesta Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skola un privātskola “Domdaris”, kurās notika tikšanās ar skolas vadību, pedagogiem un skolēniem, kas dalījās ar savu pieredzi, stundu plāniem un ārpusstundu aktivitāšu idejām, kas veicina skolēnu aktīvu līdzdarbošanos.

Savukārt viesojoties kultūrtelpā Kuldīgas Adatu fabrika, Kuldīgas novada muzejā un tā muzejpedagoģiskajā darbnīcā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā un Latvijas Nacionālajā bibliotēkā varēja uzzināt par pašvaldību ieguldījumu aktīvas kopienas attīstībā un īstenotajiem sadarbības modeļiem starp skolām un muzejiem, kā arī bija iespēja ne tikai iepazīt, bet arī izmēģināt vairākas izglītības programmu aktivitātes.

Trīs dienu vizītes caurviju motīvs bija arī programma “Latvijas skolas soma”, kas Latvijā tiek īstenota jau piecus gadus. Kolēģus no ārvalstīm patiesi iedvesmoja programmas mērķis, vēriens un unikālais veids, kā kultūras norises kļūst pieejamas ikvienam. Ar interesi tika uzklausītas pedagogu atsauksmes par šīs pieredzes iekļaušanas veidiem mācību un audzināšanas darbā.

“LeCoLe” projekts ir  izveidojis raidierakstu sēriju "Skolēni – mācību procesa līdzautori" , kas piedāvā ieskatu projekta dalībvalstu - Portugāles, Islandes, Īrijas, Grieķijas un Latvijas, labās prakses piemēros par skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā. Projekta komanda aicina iepazīt un izmēģināt jaunas metodes un pieejas mācību procesa kopveidošanā.

Foto 

20230329 125559

********************

17/11/2022
Trīs aizraujoši piepildītas un silti lietainas dienas Lisabonā, piedaloties Erasmus+ projekta LeCoLe (Learners as Co-creators of Their Own Learning) mācību vizītē kopā ar mūsu partneriem VISC no Latvijas, Īrijas, Islandes un Grieķijas. Nu jau jūtam viens otra profesionālo un drauga plecu, jo šī ir ceturtā vizīte, kurā meklējam labus piemērus, kā veidot mācību vidi, kas veicina skolēnu un pedagogu aktīvu sadarbību, mācīšanos vienam no otra un līdzatbildību par mācību procesa plānošanu, īstenošanu un novērtēšanu skolā un ārpus tās. Paldies Portugāles koordinatorēm, īpaši Lília Vicente, no Portugāles Skolu administrācijas ģenerāldirektorāta (DGAE, www.portugal.gov.pt).
Iepazīstam Lisabonas Calouste Gulbenkian muzeja un zinātnes centra sadarbību ar Portugāles skolām un mācību programmas. 15.novembra dienu veltām Rio Maior pilsētas dažādu līmeņu izglītības iestāžu sadarbības iepazīšanai. Šajā nelielajā pilsētā viss un visi ir līdzās un atvērti sadarbībai: School Cluster Fernando Casimiro Pereira da Silva, Rio Maior Professional School, Rio Maior Sports College, High Performance Sports Centre in Rio Maior. Pusdienojam kopā ar pašvaldības un izglītības jomas vadītājiem, skolu vecāku komitejas pārstāvjiem un uzņēmumu pārstāvjiem šajā pašvaldībā. Arī šeit iespēja vērot, kā iesaistītās puses "saslēdzas" kopējā izglītības lauka attīstīšanai.
16.novembrī mūsu starptautiskajai grupai ir iespēja iepazīties ar skolēnu un pedagogu sadarbību un aktīvu mācīšanos vienam no otra vienā no Lisabonas lielākajām vidusskolām Camões Secundary School. Tajā dienas nodaļā šajā mācību gadā mācās ap 1 000 skolēnu un vakara nodaļā ap 700 skolēnu. 14 paralēlklasēs 10.klasēs ir piecas dabaszinību novirziena klases. Mūsdienīgā skolas ēka, skolotāju profesionālisms un skolēnu pilsoniskā un radošā aktivitāte demonstrē patiesi mūsdienīgas mācību iestādes etalonu, kurā tiek ieguldīts, lai tuvākās nākotnes sabiedrība saņemtu atpakaļ.   
Daudz iedvesmu, ideju un vērojumu labākai izglītībai.
Rio Maior sporta ekselences centrs
  

********************

21/06/2022

No 17. līdz 19. maijam IAC pārstāvji viesojas Krētā, Rethymno, kur  tika organizēta LeCoLe projekta partneru trešā pieredzes apmaiņas vizīte. Mūs uzņēma  Eiropas Izglītības un mācību institūta (EELI) Grieķijā pārstāves Maria Xepapadaki un Chrysi Koundouraki.

Saplānotās pieredzes apmaiņas vizītes sniedza plašu ieskatu Rethymno izglītības iestāžu pieredzi skolotāju un skolēnu sadarbībā radošo aktivitāšu plānošanā un īstenošanā mācību procesa laikā. To vērojām Rethymno Mūzikas skolā (vispārizglītojošā skola ar mūzikas novirzienu) un pilsētas skolu radošo projektu īstenošanu sadarbībā ar Mākslas galeriju. Par studentu pašvadītām mācībām mums pastāstīja Krētas universitātes Vizuālās antropoloģijas laboratorijas studente un pasniedzēji. Par koprades lomu vidējā izglītībā diskutējām un guvām pieredzi Rethymno 4.vidusskolā un Eksperimentālajā skolā.

Paldies kolēģēm Marijai un Krisai par organizēto vizīti, iespējām diskutēt un gūt pieredzi, kā arī par neizmērojamo viesmīlību!

20220520 12140920220519 20201220220517 19225520220519 12164420220519 12165220220519 11531720220519 10435720220519 10434720220518 12174620220517 13312420220518 10000320220517 20041820220518 10303920220517 20055520220517 13203720220517 12493720220517 12390320220517 11260620220517 10582520220517 102338

 

********************

Projekta pirmais informatīvais izdevums šeit 

 

********************

Projekta partneru tikšanās Dublinā

17/02/2022

No 8. līdz 10. februārim Īrijā, Dublinā tika organizēta otrā projekta partneru pieredzes apmaiņas vizīte, ko organizēja MARINO izglītības institūta (MARINO INSTITUTE OF EDUCATION) nodaļas vadītāja un  programmu koordinatore Aimie Brennan un Colleen Horn. Vizītes laikā bija iespēja iepazīties ar praktiskām izglītības programmām Dublinas botāniskajā dārzā, kā arī prezentācijām un Zomm sarunām par  līdzdalības un sadarbības jautājumiem un to īstenošanu dažādās Īrijas izglītību pakāpēs sākot no pirmsskolas līdz augstskolai. Skolu klātienes apmeklējums nebija iespējams Covid 19 augstās izplatības dēļ, tomēr profesionālās sarunas varēja notikt attālinātā režīmā.  

20220208 104012 Medium20220208 102316 Medium20220208 160301 Medium220220209 112538 Medium220220209 125420 Medium220220210 102437 Medium220220211 103033 Medium2 20220210 141658 Medium2

20220208 105714 Medium20220210 112455 Medium220220210 123343 Medium220220210 150338 Medium220220207 135420 Medium320220208 105428 Medium

********************

Pētījums "Skolēnu un skolotāju iesaiste mācīšanas / mācīšanās procesā: pieredze un izaicinājumi" projekta ietvaros

20/01/2022

Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerības programmas ietvaros Izglītības attīstības centrs (IAC) piedalās  projekta “Skolēni – mācību procesa līdzautori” vai “Learners as Co-creators of Their Own Learning” (LeCoLe) īstenošanā. Šī projekta vadošais partneris ir Latvijas Valsts izglītības satura centrs, savukārt viens no interesantākajiem darba uzdevumiem -  situācijas izpēte piecās projekta dalībvalstīs, kura veikšanu vada otrs Latvijas partneris – IAC. Projektā piedalās arī Marino izglītības institūts (MIE) no Īrijas, Islandes Universitāte (UI), Portugāles Skolu administrācijas ģenerāldirektorāts (DGAE) un Eiropas Izglītības un mācību institūts (EELI) no Grieķijas.

Lai, atbilstoši projekta mērķim, noskaidrotu dalībvalstu pieredzi tādas mācību vides veidošanā, kas veicina skolēnu un pedagogu aktīvu sadarbību, mācīšanos vienam no otra un līdzatbildību par mācību procesa plānošanu, īstenošanu un novērtēšanu skolā un ārpus tās, tika veikts pētījums, kas ietvēra pedagogu anketēšanu un iegūto datu analīzi, ko veica IAC ekspertes Linda Kluša, Mg. psych. un Aija Tūna, Dr. paed., visiem partneriem piedaloties anketas izstrādē, datu ieguvē un rezultātu konteksta sniegšanā.

Atbilstoši starptautiska projekta prasībām pētījuma pilnā versija sagatavota angļu valodā un pieejama šeit. Visa tajā iekļautā informācija brīvi pieejama tālākai izmantošanai visās dalībvalstīs, lai iepazītu daudzveidīgu pieredzi skolēnu līdzdalībai sava mācību procesa veidošanā un vadīšanā un apzinātu iespējamos šķēršļus, tai skaitā skolotāja uzskatos un darbībā, kas ierobežo skolēnu spēju būt par sava mācību procesa veidotājiem.

Citēšanas un izmantošanas gadījumā lūdzam lietot korektu atsauci uz pētījuma autoriem un projektu. 

********************

Projekta partneru tikšanās Islandē

03/11/2021

2021.gada 26.-29. oktobrī Iveta Vērse un Linda Kluša piedalījās Islandes Universitātes organizētajā pieredzes apmaiņas vizītē. Vizītes mērķis bija apmeklēt vairākas vispārizglītojošās skolas, lai iepazītu skolu pieredzi skolēnu pašvadītas mācīšanās organizēšanā, sadarbības un līdzatbildības veicināšanā. Vizītes laikā bija iespēja iepazīt arī Islandes Universitātes Izglītības pētniecības centra pieredzi video un audio materiālu sagatavošanā darbam un atbalstam skolās, interaktīvos centrus un ekskursijas Þingvellir nacionālajā dabas parkā un Ljósafoss spēkstacijā izglītības mērķiem. Vizītē piedalījās partneri no Latvijas (VISC un IAC), Portugāles, Grieķijas un Īrijas. Īrijas kolēģes Aimie Brennan un Colleen Horn sniedza ieskatu par interaktīvajiem rīkiem video un podkāstu veidošanā un izmantošanā.

Vislielākais paldies Islandes partnerēm, īpaši Kristín E. Harðardóttir par vizītes organizēšanu un viesmīlību!

20211027 094110 Medium20211027 092553 Medium20211026 131550 Medium20211026 121157 Medium20211025 194608 Medium20211026 120914 Mediumskola ISparks

 

********************

14/01/2021

2021. gada 13. un 14. janvārī notika partneru pirmais mītiņš Zoom. Tajā savstarpēji iepazināmies, nospraudām projeta uzdevumus un to izpildes plānu. 

Lai mums kopā izdodas tos īstenot, cerot, ka jau drīzā nākotnē būs iepsējams tikties arī klātienē!

 lecole 13 Medium

No IAC puses projektā iesaistījušās:

Iveta Vērse, 
Aija Tūna,
Linda Kluša

lecole taftar logo 1200px HR2

Projekta uzdevumi

1. Veikt labās prakses analīzi un apkopojumu, lai:

  • iepazītos ar projekta dalībvalstu pieredzi skolēnu iesaistīšanā sava mācību procesa veidošanā/vadīšanā;
  • apzinātu iespējamos šķēršļus, kas skolēniem traucē būt sava mācību procesa veidotājiem.

2. Īstenot mācību vizītes partnervalstīs, lai

  • apkopotu labās prakses piemērus, kādas metodes, pieejas, tehnoloģijas, atbilstošu vidi pedagogi izmanto, lai virzītu skolēnus uz jēgpilnu un mērķtiecīgu mācīšanās procesu;
  • uzzinātu, kā prasmīgāk iesaistīt skolēnus būt mācību procesa līdzautoriem;
  • izpētītu atbalsta sniegšanas iespējas pedagogiem, kā iesaistīt skolēnus mācību procesa veidošanā;
  • veidotu sadarbību ar projektā iesaistīto valstu institūcijām/uzņēmumiem, kas veicinātu jaunu pedagoģisko pieeju ieviešanu nacionālā un Eiropas mērogā.

3. Projekta rezultātu izplatīšana:

  • Izveidot podkāstu ciklu par jaunām pedagoģiskajām pieejām un metodēm projekta partnervalstīs;
  • Popularizējot labās prakses piemērus, organizēt informēšanas un rezultātu izplatīšanas pasākumus, veicinot diskusiju izglītības speciālistu un praktiķu vidū.