Medijpratības integrēšana mācību un audzināšanas procesā

Medijpratības integrēšana mācību un audzināšanas procesā