Kritiskās domāšanas pieejas paplašināšanas iespējas Latvijā

Kritiskās domāšanas pieejas paplašināšanas iespējas Latvijā

Sadarbībā ar Ukrainas, Azerbaidžānas un Krievijas partneriem, IAC 2011.gada nogalē uzsāk projektu par kritiskās domāšanas pieejas popularizēšanu: pieredzes apmaiņu un izplatīšanu šajā jomā. Kopš 2012.gada augusta līdz 2013.gada janvārim tiek īstenota projekta II.daļa - projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšana, kas ietver tālāizglītības programmu par kritiskās domāšanas pieeju izmantošanu vidusskoā īstenošanu Latvijas reģionos. Projektu finansē Foundations of Open Society Institute.

Plašāka informācija par projektu pieejama arhīvā >>