Kritiskā domāšana daudzveidības veicināšanai

Kritiskā domāšana daudzveidības veicināšanai

2008.un 2009.gadā ar Sorosa fonda -Latvija atbalstu IAC īstenoja projektu "Kritiskā domāšana daudzveidības veicināšanai", kura laikā tika pētīta kritiskās domāšanas pieejas izplatība Latvijā, izveidotas jaunas tālākizglītības programmas izglītotājiem, grāmatu autoriem, vecākiem, tulkota daudzveidīga literatūra un izveidoti publicitātes materiāli, organizēti semināri un publiskās lekcijas, kā arī izdota grāmata "Domāšanas māksla ikvienam jeb domā ar prieku un azartu". Šajā sadaļā atrodama liela daļu projekta rezultātu.

Plašāka informācija par projektu pieejama arhīvā >>