Kopienu darbošanās un sadarbība turpinās

Kopienu darbošanās un sadarbība turpinās

Turpinot iniciatīvas „Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai” ietvaros iesāktos darbus, arī 2014. gadā IAC turpina sadarboties kā koordinējošā organizācija, draugs un padomdevējs Latvijas vietējās kopienas organizācijām, kuras aktīvi iesaistās starptautiskās iniciatīvas norisēs un katra pati savā kopienā saskata vajadzības un iespējas, mudinot cilvēkus būt aktīvākiem un darīt savu un visu kopējo dzīvi labāku. Ar OSI ESP atbalstu tiek īstenots projekts “Mācāmies mācīties: skolu un biedrību sadarbības modeļu veidošana mācīšanās motivācijas paaugstināšanai sešās Latvijas kopienās”, kurā piedalās kopienas no Beverīnas, Brocēnu, Rugāju, Valkas un Vecumnieku novadiem un Valmieras pilsētas. Virkne iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” kopienu ar SFL atbalstu īsteno darbības, kas ir inovatīvas gan pēc formas, gan satura, bet ne pašmērķīgi, bet atbilstoši pašu cilvēku vajadzībām. Lasiet, iedvesmojieties un – ķerieties pie darba savās kopienās!

Plašāka informācija par projektu pieejama arhīvā >>