Jauniešu pieredzes tilti

Jauniešu pieredzes tilti

10/10/2022

Septembra beigās un oktobra sākumā  projekta “Kopienas ASS - atbildība, sadarbība, solidaritāte” astoņas komandas tikās trīs Jauniešu pieredzes tiltos, lai projektā iesaistīto skolu jaunieši satiktos, iepazīstu viens otru, stiprinātu sadarbības prasmes,  padziļinātu  izpratni par pilsoniskās iesaistes daudzveidību un  popularizētu labās prakses pārnesi  izmantošanai citās vietējās kopienās.

Foto no pasākumiem

2022. gada 29. septembrī Babītes vidusskolā pieredzes tiltā satikās Tukuma 2.vidusskolas, Olaines 2. vidusskolas un  Babītes vidusskolas jauniešu komandas un  savstarpēji dalījās idejās, kā organizēt dzīvi skolā un kā saliedēt skolēnus radošās iniciatīvās.

Babītes vidusskolas skolēnu pašpārvaldes prezidente - Melānija Krista Lubiņa dalījās iedvesmojošā pieredzē, kā skolā tiek organizēts jauniešu darbs. Pasākuma dalībnieki guva ierosmes pasākumu idejām savās skolās un tam, kā skolas sabiedriskajā dzīvē atbildīgi iesaistīt plašu skolēnu loku.

Dodoties ekskursijā pa skolu, varēja vērot, kā notiek mācību process un kādas iespējas skola sniedz skolēniem. Ar lielu azartu pasākuma viesi piedalījās orientēšanās spēlē pa skolu.  

Tukuma 2. vidusskolas un Olaines 2. vidusskolas komandas bija sagatavojušas radošas aktivitātes, kurās neformālā gaisotnē jaunieši iepazina viens otru un sadarbojās kopīgu uzdevumu veikšanai. Dienas izskaņā pasākuma dalībnieki  ar smaidiem varēja apliecināt savu radošumu improvizācijas teātra kustību aktivitātēs.

Paldies pasākuma organizatoriem – Babītes vidusskolas direktora vietniecei  Montai Kučerei  un  pašpārvaldes prezidentei  Melānijai Kristai Lubiņai.

6. oktobrī Ilūkstes Raiņa vidusskolā projekta “Kopienas ASS” Jauniešu tiltā tikās mājinieki – Ilūkstes Raiņa vidusskolas skolēni un  viesi - Špoģu vidusskolas skolēni. Pasākuma pirmajā daļā Špoģu projekta komandas dalībnieks, skolotājs Jānis Briška vadīja “Pilsoniski saliedējošu skrējienu pa Ilūksti”. Abu skolu jaunieši jauktās komandās pildīja virkni izaicinājumu, kuru mērķis bija savstarpēji iepazīsties, trenēt sadarbības prasmes un padziļināt izpratni par pilsoniskās iesaistes daudzveidību. Skolēnu komandām bija jādemonstrē orientēšanās spējas,  jāšifrē kodēti jēdzieni, kas saistīti ar jauniešu pilsonisko līdzdalību, jāpielieto vizuālā lasītprasme, lai atpazītu viltus profilus sociālajos tīklos, jāveido reklāmas rullītis, kas paredzēts ievietošanai TikTok, Instagram vai Facebook, ar mudinājumu iesaistīties pilsoniskās aktivitātēs, kā arī jāpilda citi izzinoši un atraktīvi uzdevumi.

Pasākuma otrajā daļā Ilūkstes projekta komandas koordinatores Silvijas Romaņenkovas vadībā jaunieši diskutēja par sev būtiskiem jautājumiem un plānoja tālākās sadarbības aktivitātes. Vislielāko jauniešu atsaucību saņēma idejas par abu skolu kopīgām sporta un intelektuālajām spēlēm, kā arī priekšlikums organizēt jauniešu apmaiņu starp abām skolām savstarpējai pieredzes iepazīšanai. Jauniešu atziņas pēc pasākuma: “tā bija lieliska iespēja iepazīties ar otras novada vidusskolas jauniešiem un parādīt viņiem savu pilsētu”; “ļoti patika pilsoniskās reklāmas veidošana, viegli nebija, bet ir gandarījums par paveikto”; “mēs ļoti ātri atradām kopīgu valodu un kopīgas intereses, paldies par šo fantastisko pasākumu”.

Paldies abu skolu jauniešiem un pedagogiem Silvijai Romaņenkovai, Andželikai Pabērzai, Jānim Briškam un Antrai Dombrovskai par idejām un ieguldīto darbu to īstenošanā!

6. oktobrī Purvciema vidusskolas komandas organizētajā projekta “Kopienas ASS” Jauniešu tiltā tikās Rīgas Purvciema vidusskolas, Rīgas Anniņmuižas vidusskolas un E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolēni un pedagogi.

Pasākumā pirmā daļa notika Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB). Purvciema vidusskolas komandas koordinatores Gitas Pohevicas vadībā visu trīs skolu jauniešiem tika organizētas aktivitātes, lai jaunieši savstarpēji  iepazītos,  kopā radītu un mācītos. LNB jaunieši apmeklēja divas meistarklases: Marmorēšanas un jaunrades darbnīcu un Medijpratības un informācijpratības nodarbību. Virtakas klasē notika marmorēšanas darbnīca, kurā jauniešu uzzināja par marmorēšanas tehnikām un kopā radīja savus darbus. Tai sekoja medijpratības  nodarbība, kurā jauniešu jauktās skolu komandās runāja par medijpratības  jautājumiem un analizēja  mediju ziņas.

Tikšanās otrā daļa noritēja  Rīgas Purvciema vidusskolā (RPV). Purvciema, Anniņmuižas un Alūksnes komandu jaunieši bija sagatavojuši videostāstus un prezentācijas par savām skolām un skolu aktivitātēm. Skolu komandas turpināja iepazīties, izvērtēt, dalīties pieredzē, plānot un arī atpūsties. RVP skolēnu domes prezidenta Artjoma  Grišajeva  vadībā RPV jaunieši vadīja interaktīvas saliedēšanas spēles un bija sagatavojuši interaktīvu spēli skolā, lai iepazītu RPV.

Īpašu paldies sakām Purvciema vidusskolas 10. un 12.klašu skolēniem,  skolotājām Gitai Pohevicai un Ērikai Sadovskai. Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolēniem, skolotājām Ivetai Makijanskai un Ingūnai Vilemsonei. Anniņmuižas vidusskolas skolēniem, skolotājām Jeļenai Razjanvevai un Irinai Povedjonokai.

Paldies projekta dalībniekiem par ieinteresētu līdzdarbošanos projektā!  Uz projekta noslēguma pasākumā oktobra izskaņā.

 

Projekta Nr. 2022.LV/NVOF/MAC/010/06. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem