Projekta idejas Daugavpils skolu administrācijai

Projekta idejas Daugavpils skolu administrācijai

07/03/2017

2017.gada 2.martā notika seminārs Daugavpils vispārizglītojošo skolu direktoru vietniekiem audzināšanas jomā, kurā tika popularizētas projekta „Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties.” laikā iegūtās zināšanas un pieredze.

Daugavpils 9.vidusskolas vietniece un direktoru vietnieku audzināšanas jomā metodiskās apvienības vadītāja Agnese Jurģīte iepazīstināja klātesošos ar projekta saturu un vadlīnijām. Tuvojoties Latvijas simtgadei, tika aktualizēti jautājumi par to, kas šajā jomā notiek valstī. Direktoru vietniekiem tika piedāvāts ieskats interneta vietnēs un projektos, kas varētu būt noderīgi mācību un audzināšanas procesa organizēšanas procesā, informējot par valsts jubileju. Šīs vietnes ir noderīgas arī tāpēc, ka pašiem ir iespējams līdzdarboties piedāvātajās aktivitātēs. Pēdējā seminārā aplūkojamā tēma bija medijpratība un ar to saistītie projekti - „Latvijas fakti” un „Pilna doma”. Kopumā šajā aktivitātē tika iesaistīti 14 vispārizglītojošo skolu direktori, tātad varam cerēt, ka mūsu projektā iegūtās zināšanas tiks aktualizētas tālāk!

Sagatavoja Agnese Jurģīte