Izzināt.Pieredzēt. Rīkoties. DALĪTIES.

Izzināt.Pieredzēt. Rīkoties. DALĪTIES.

2017.gada decembris - 2018.gada marts

EXPLORING. BELONGING. ACTING -  OUTSPREADING. (2nd stage)
Youth integration end empowerment Project

Projekts "Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties. DALĪTIES." ir  turpinājums jeb 2. solis 2017.gadā IAC īstenotajam projektam "Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties.", lai apkopotu, izvērtētu un dalītos ar projekta  sasniegumiem. Balstoties uz paveikto un priecājoties par iegūto atzinību par skolu iesaisti un inovatīvajām darbībām, uzsākta projekta izvērtēšanas un pieredzes popularizēšanas daļa. Tieši tāpēc projekta nosaukumā nācis klāt vēl viens aktīvs vārds – DALĪTIES. 

Zinot, ka projektā iesaistītās Rīgas un Latgales skolas turpinājušas projekta laikā uzsākto sadarbību un to aktīvie jaunieši organizējuši kopīgus pasākumus, laikā līdz 2018.gada martam aicināsim skolas aktīvi dalīties savā pieredzē jauniešu līdzdalības sekmēšanas un integrācijas jomā gan savā starpā, gan ar plašāku auditoriju. Tāpat piedāvāsim jaunas idejas tālākajam darbam. Pirmā tikšanās ar skolu komandām notika 2018.gada 11.janvārī, lai uzzinātu VISU par VISIEM un tad kopīgi turpinātu IZZINĀT, PIEREDZĒT, RĪKOTIES un DALĪTIES aizvien plašāk un dāsnāk!

Nākamās publiskās aktivitātes ir reģionālie forumi Rīgā 1.martā un Daugavpilī 2.martā, to mērķis ir veicināt pieredzes apmaiņu un diskusiju par to, kā stiprināt jauniešu piederības sajūtu skolai un valstij, apzināties katra lomu tajā. Forumā būs iespēja piedalīties skolu pieredzes darbnīcās, novērtēt līdzdalības un sadarbības prasmju nozīmi un gūt kultūras pieredzi. Vairāk 

Lai patiesi attaisnotu projekta nosaukumā ietverto vārdu DALĪTIES, 1.martā Rīgā un 2.martā Daugavpilī desmit skolu komandas kopā ar sadarbības partneriem un kolēģiem no citām izglītības iestādēm kopā paraudzījās uz paveikto un dalījās pieredzē ar vairāk kā 200 forumu dalībniekiem par to, kā veicināt piederības sajūtu savai skolai, kopienai un valstij, kā mācīties ar prieku un kā izmantot skolu kā atspēriena punktu „pieaugušo dzīvei” un iesaistei visas sabiedrības kopējās norisēs. Raksturojot ieguvumus, gan pedagogi, gan skolēni bija vienisprātis: mājup tiks vestas jaunas ierosmes turpmākajam darbam un sadarbībai. Foto  Vairāk