Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide

Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide

No 2011.gada Izglītības attīstības centrs kā sadarbības partneris iesaistījies IZM VISC projektā, lai organizētu pasākumus, kas paaugstinās izpratni par iekļaujošas izglītības jautājumiem.

Plašāka informācija par projektu pieejama arhīvā >>