Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšemtos

Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšemtos

2013.gada janvāra līdz 2015.gada decembrim

Projektu „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” (Nr. DCI-NSAED/2012/280-401) īsteno Izglītības attīstības centrs sadarbībā ar LEEDS DEC (Apvienotā Karaliste), Mondo (Igaunija) un Britu padomi Latvijā no 2013.gada janvāra līdz 2015.gada decembrim. 

Projekta mājas lapa >>>

globalielogo

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt sabiedrības interesi un līdzdalību attīstības/globālajā izglītībā (AI/GI) un sekmēt sabiedrības izpratni par attīstības jautājumiem Latvijā, Igaunijā un Apvienotajā Karalistē, kā arī Eiropā kopumā; īpašu uzmanību pievēršot jauniešu izpratnei par savstarpējo mijiedarbību pasaulē, kā arī atbalstot jauniešu aktīvu darbošanos taisnīgākas, vienlīdzīgākas pasaules labā.

 Projekta specifiskie mērķi:
• ieviest AI/GI tēmas sabiedrības dienas kārtībā;
• sadarboties ar izglītības politikas veidotājiem, lai integrētu AI/GI formālajā izglītībā sociālo zinātņu mācību priekšmetos;
• izstrādāt un aprobēt Latvijas skolās AI/GI programmas un mācību materiālus, izstrādāt kritērijus AI/GI aktivitāšu efektivitātes mērīšanai;
• veidot sadarbības tīklu starp AI/GI ekspertiem no dažādām projekta valstīm – Latvijas, Igaunijas, Apvienotās Karalistes un citām Eiropas valstīm.

 Projekta galvenās aktivitātes:

• salīdzinošs pētījums par AI/GI vietu izglītībā Eiropas valstīs, rezultātu publiskošana (online un izdošana), konference (2013.g.februāris – oktobris);
 programmu un materiālu izveide  par AI/GI saturu un metodiku (2013.-2014.g);
• sadarbība ar projekta partneriem Apvienotajā Karalistē un Igaunijā projekta produktu izveidē, pieredzes, resursu un rezultātu apmaiņā (2013.-2015.);
• 21 skolas (4 pedagogu komanda) no Latvijas iesaiste – izglītošanās semināri, metodisko materiālu aprobācija stundās, skolu kā AI/GI ideju izplatītāju tīkla izveidei, dalība skolu pieredzes apmaiņā Igaunijā (2013.g. oktobris – 2014.g.);
• izglītības politikas, ekspertu, speciālistu un institūciju iesaiste AI/GI jautājumu izpratnes veidošanā, sadarbībā, globālās dimensijas iekļaušanai formālajā izglītībā (2014.-2015.); 
• AI/GI materiālu un programmu publicitātes pasākumi visā Latvijā un projekta dalībvalstīs, starptautiskā mērogā (semināri Latvijā, starptautiskā konference un vasaras skola)  (2015.);
• projekta publicitāte un mājas lapa (notikumi, tēmas skaidrojums, resursi un materiāli, interakcijas iespējas u.tml.).

 Projekta īstenotāji: 

Izglītības attīstības centrs,
kontaktpersona - projekta vadītāja Iveta Vērse,  
iac@latnet.lvwww.iac.edu.lv

 

Projekta  partneri:

LEEDS DEC (Apvienotā Karaliste), kontaktpersona - Adam Ranson 
Adam@leedsdec.org.ukwww.leedsdec.org.uk

Mondo (Igaunija), kontaktpersona – Johanna Helin 
johanna@mondo.org.eewww.mondo.org.ee

Asociētais partneris

Britu padome Latvijā www.britishcouncil.lv

Projekta finansētāji:

Eiropas Savienība Eiropas Savienības sadarbības birojs „EuropeAid” http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm 
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā http://ec.europa.eu/latvija/news/index_lv.htm
Sabiedrības integrācijas fonds http://www.sif.lv 
LR Ārlietu ministrija http://www.mfa.gov.lv