Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai

Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai

Sekmējot visdažādāko iedzīvotāju grupu sadarbību, apvienojot cilvēkus ar atšķirīgu sociālo un profesionālo piederību un vienlaikus pievēršot īpašu izmanību mazaizsargātajām un atstumtajām grupām, projekts "Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai" tieksies iesaistīt Eiropas 2020 politikas veidošanas diskusijā tās vietējās sabiedrības balsis, kuras parasti netiek saklausītas. Līdz ar to tiks nodrošināta vērtīga sadarbība starp ES līmeņa lēmumu pieņēmējiem un tiem, kurus tieši skar viņu izstrādātā politika.

Plašāka informācija par projektu pieejama arhīvā >>