Lai skolotāji un skolēni patiesi strādātu KOPĀ: profesionālās un personības pilnveides seminārs

Lai skolotāji un skolēni patiesi strādātu KOPĀ: profesionālās un personības pilnveides seminārs

11/02/2019

Ar trīs dienu semināru „Vērtības, iespējas un izaicinājumi daudzveidības kontekstā” sākās IAC jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekta „Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ” tiešās norises. Siguldā pulcējās 15 skolu skolotāju un skolēnu pārstāvji, lai uztvertu notiekošo gan no jauniešu, gan pedagogu perspektīvas un lai mācītos strādāt komandā. Kopā ar viņiem seminārā piedalījās un visā projektā darbosies arī 15 citu skolu pedagogi, kuriem jau ir pieredze jauniešu līdzdalības sekmēšanā un aktuālu jautājumu iekļaušanā mācību saturā un metodikā.

Semināra darba kārtība bija veidota tā, lai radītu dalībniekiem iespēju klātienē satikties ar izciliem ekspertiem un savas jomas viedokļu līderiem un vienlaikus palīdzētu dzirdēto un izjusto iestrādāt ikdienas darbā un dzīves paradumos. Pēc ievaduzrunām un savstarpējas iepazīšanās lielisks ievads semināra tematikā bija dizaina biroja H2E līdzdibinātājas, Latvijas Mākslas akadēmijas profesores Ingūnas Eleres lekcija „Dizaina domāšana praksē”, kas, kā liecināja uzdotie jautājumi, komentāri un ieraksti izvērtējuma anketās, ievērojami paplašināja gan skolēnu, gan skolotāju zināšanas un domāšanu. Mudinājumi neapstāties pie pirmās skices, domas vai idejas, atgādinājums piesargāties ar salīdzināšanu, kas var izrādīties nekorekts optiskais māns, iepazīstināšana ar dizaina procesa septiņiem soļiem un, protams, iespēja ieskatīties dizainera profesijas un vairāku muzeju dizainiskā risinājuma tapšanas aizkulisēs iedvesmoja un noderēja tālāk darāmo darbu plānošanā.

Dalībnieki augstu novērtējuši arī Latvijas Kultūras akadēmijas docētājas, starptautiskā mākslas menedžmenta konsultantes Leonardas Ķesteres, Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centra direktores Lindas Arhinovičas, ASV Medijpratības centra ekspertes Tesas Džoulas (Tessa Jolls), semināru un mācīšanas, plānošanas, pārmaiņu sekmēšanas un cilvēku vadīšanas projektu vadītāja; vietnes “Metodes.lv” radītāja Toma Urdzes, improvizācijas teātra treneres, kultūras pasākumu producentes, Fonda INITIUM valdes priekšsēdētājas Ievas Niedres, Latvijas valsts simtgades biroja Izglītības un jauniešu projektu vadītājas, programmas “Latvijas skolas soma” vadītājas Aijas Tūnas, biedrības „Ascendum” projektu vadītājas Lindas Zajarskas pienesumu, kas radīja pārdomas, bagātināja un rosināja kaut ko darīt pašiem. Interesanti, ka jaunieši augstu novērtēja iespēju klausīties Tesas Džoulas lekciju tieši angļu valodā, un uztvēra to kā iespēju pārbaudīt un pilnveidot savu svešvalodas prasmju līmeni. Arī iespēja trīs dienas darboties latviešu valodas vidē bijusi noderīga: „Manuprāt, manas angļu un latviešu valodas zināšanas kļuva labākas; pati esmu krieviete, un biežāk runāju krievu valodā.”

Labi pazīstamās IAC treneres Ingūna Irbīte un Daina Zelmene galveno uzmanību veltīja mēdijpratības stiprināšanai tieši skolas mācību procesā, tā palīdzot pedagogiem tālākajā plānošanas darbā.

Ļoti spilgts semināra notikums bija filmas “Neiespējamais ir iespējams” (https://www.youtube.com/watch?v=OXCBClCtn6A) skatīšanās un tikšanās ar tās producentu un režisoru Arni Asperu. Iedvesmojoši, izzinoši, noderīgi – tā teica gan jaunieši, gan pedagogi, plānojot iekļaut filmas skatīšanos tālākajās skolas un kopienas norisēs. Atbildot uz jautājumu, kādi bijuši ieguvumi šajā seminārā, dalībnieki raksta: „Prasme ieskatīties sevī, savos mērķos, pieņemt to, ka neiespējamais ir iespējams”. Vairāk informācijas par filmas galveno varoni Raimondu Dombrovski https://www.youtube.com/watch?v=dYyBqriaX0c. Filmas skatīšanās iespe’jama arī programmas „Latvijas skolas somas” ietvaros.

Savukārt semināra noslēgumā enerģijas līmeni pacelt noteikti palīdzēja tikšanās ar Biedrības "Zinis" vadītāju Vitu Brakovsku, kura mudināja „sapņot, darīt, atkārtot” un apzināties katra paša līdzdalības ietekmi uz savu un mūsu visu kopējo turpmāko dzīvi.

„Atklājās, ka ne viss ir tā, kā domājam”, „sāku domāt, ka tā, kas es esmu sociālajos tīklos, nemaz neesmu patiesā es” – arī šādas atbildes apstiprināja, ka satura un norises  izvēles bijušas pareizas. Semināra gaitā gan jaunieši, gan pedagogi pilnveidoja kritiskās domāšanas, medijpratības, kultūras izpratnes un izpausmes, dizaina domāšanas, debašu, viedokļu apmaiņas, sadarbības un citas kompetences, kas nepieciešamas personīgo un profesionālo mērķu sasniegšanai un sociālās saskaņas vairošanai tiesiskā un demokrātiskā valstī, tai skaitā klases, skolas un kopienas līmenī.

Katrā no norisēm dalībnieki bija aicināti domāt par tādiem lielajiem dzīves stūrakmeņiem kā piederības izjūtu, kas veidojas, apzinoties un izprotot kopīgus mērķus; vienotību, kas kļūst spēcīgāka nevis esot visiem vienādiem, bet saskatot resursu un spēku tieši pieredzes un viedokļu dažādībā; sadarbību, kuras gaitā katrs pievieno kopīgajai lietai savas stiprās puses, un līdzdalību, piedaloties kopīgā labuma veidošanā, iestājoties par taisnīgumu un sistēmiskiem risinājumiem. Īpaša uzmanība tiek veltīta kopīgu vērtību un interešu atklāšanai, lai mazinātu plaisu starp jauniešiem no dažādām Latvijas vietām un skolām, kas īsteno atšķirīgas, tai skaitā mazākumtautību izglītības programmas. Nozīmīga IAC īstenoto projektu iezīme ir arī mērķtiecīga sadarbības sekmēšana jauniešu, skolotāju un citu kopienas cilvēku starpā gan skolā, gan tuvākajā reģionā. Šķiet, ka tas izdosies, jo izvērtējuma anketās lasām, ka „mūsu daudzskaitlīgās (1400 skolēni) skolas saime iegūs caur mūsu pieredzi milzum milzum daudz”.

Jautāti, kādus jaunus informācijas avotus turpmāk lietos, gan skolēni, gan skolotāji norādījuši gan tādas vietnes kā www.lsm.lv, www.lv100.lv, www.tuesi.lv, www.metodes.lv, www.h2e.lv un citus, gan virtuālos muzejus un savas pierakstu klades.

“Es esmu gatavs sākt redzēt, saprast un darīt”, tā pēc semināra saka jaunieši, savukārt pedagogu atbildēs bieži izskan doma “jūtos daudz stiprāka, bagātāka, spēcīgāka uzņemties un noticēt saviem spēkiem”. Kā vieni, tā otri piebilst – noteikti uzturēsim sakarus ar jauniepazītajiem draugiem un kolēģiem, un jau gaidām nākamās klātienes tikšanās. Skolās un kopienās jau aktīvi sākusies pieredzes izplatīšana, ko atspoguļosim arī šajā IAC vietnē un Facebook kontā.

 

Apkopojumu sagatavoja Aija Tūna