Ikdienas varoņi Latvijā projekta dalībskolu jauniešu acīm

Ikdienas varoņi Latvijā projekta dalībskolu jauniešu acīm

21/04/2019

Viens no projekta mērķiem ir dziļāk iepazīt savu valsti un tās cilvēkus, lai veidotos patiesa piederības sajūta. 2019.gads Latvijas valsts simtgades svinību ietvaros pasludināts par Varonības gadu, lai godinātu cilvēkus, kuri pirms simts gadiem aizstāvēja un nosargāja nule radušos valsti, kuri veidoja tās institūcijas, saimniecisko darbību, kultūras un izglītības iestādes. Tāpēc nolēmām, ka šis ir īstais laiks, lai atcerētos un stāstītu jaunajai paaudzei par varonību, kas bija nepieciešama lai Latvijā un ārpus tās robežām nosargātu Latvijas valstiskuma ideju karu un okupāciju laikā, kas izpaudām mākslā un kultūrā, kas atklāja savu spēku un apjomu Baltijas ceļā pirms trīsdesmit gadiem un daudzos citos notikumos.

Bet kas un kāds mūsu jauniešuprāt ir mūsdienu varonis? Kas ir varonība šodien? Kādās situācijās nepieciešama varonīga rīcība? Šādi jautājumi, atsaucoties Latvijas valsts simtgades biroja izteiktajam aicinājumam, tika uzdoti projekta skolu 6.-11.klašu skolēniem. Iegūtās atbildes iepriecināja un apstiprināja pārliecību, ka mūsdienu jaunieši ir domājoši, gudri un sirsnīgi.

Visbiežāk nosauktās mūsdienu varoņa īpašības ir neatkarība, labsirdība, neatkarība, drosme, godīgums, gudrība, pacietība, nesavtīgums, sapratne, atbildība, izpalīdzība, pašpārliecinātība. Ar prieku varam redzēt, ka šajā uzskaitījumā ir viss cilvēcisko īpašību spektrs. Kas ir varonība? „Miers ārkārtas situācijās”, „spēja cienīt ikviena kultūru, reliģiju un pārliecību”, drosmīgi lēmumi situācijās, kad citi nevar izšķirties”, „pieņemt cilvēkus, kuri ir citādāki”, „drosme paust un aizstāvēt savus uzskatus – rīkoties, lai mainītu situāciju”, „darīt lietas, kas sniedz labumu plašākai sabiedrībai, nevis tikai atsevišķiem cilvēkiem”- tādas ir biežāk izteiktās domas.

Kas ir mūsdienu varoņi? Protams, ka jaunieši nosauca sportistus, piem., K.Porziņģi, M. Briedi, M. Štrombergu, J.Ostapenko, O.Ķibermani, kultūras darbiniekus un māksliniekus, piem., K.Baronu, R.Paulu, Aminatu, R.Kauperu un citus, valsts un sabiedriskos darbiniekus, piem., V.Vīķi Freibergu, D. Īvānu, Ž.Lipki, O. Kalpaku un citus, taču ļoti daudzi nosauca arī veselu profesiju pārstāvjus – ugunsdzēsējus, ārstus, policistus, karavīrus un – skolotājus, kuri „ikdienas tiek ar mums galā”. 

Īpaši aizkustinoši bija ļoti daudzās anketās lasīt, ka īstie varoņi jauniešuprāt ir viņu vecāki un vecvecāki, kas tikuši galā ar ikdienas grūtībā, audzinājuši bērnus, strādājuši, izcīnījuši vai aizstāvējuši savu valsti, palīdzējuši līdzcilvēkiem un turpina to darīt joprojām. Jaunieši par varoņiem nosauc arī audžuvecākus, brīvprātīgā darba veicējus, piem., sievieti, kas rūpējas par zupas virtuvi, krusttēvu, kurš kāzās dāvanu vietā lūdza viesus ziedot bērnunama bērniem utt. Ne reti tieši ikdienas darbi un situācijas prasa vislielāko varonību, un mūsu jaunieši to apzinās.

Uz jautājumu, vai paši kādu reizi ir rīkojušies varonīgi, atbildes ir dažādas: daļa saka, ka īstais brīdis vēl nav pienācis, bet daudzi atzīst, ka palīdzēšana kādam grūtā situācijā, kāda glābšana vai mierināšana arī ir sava veida varonība.

Projekta komandas un Latvijas valsts simtgades biroja kolektīva vārdā mēs sakām lielu paldies visiem vairāk nekā 500 jauniešiem, kas dalījās savās domās, un visiem skolotājiem, kuri rosināja saturīgās un interesantās sarunas. KOPĀ mēs veidojam savas valsts varonību, apvienojot drosmi un labsirdību, neatlaidību un godīgumu, izpalīdzību un gudrību - visas demokrātiskai, uz attīstību vērstai valstij tik nozīmīgas īpašības.

Aija Tūna, Projekta satura eksperte