Dzīvot Latvijā 2

Dzīvot Latvijā 2

Projekts „Dzīvot Latvijā 2” tiek īstenots Eiropas Trešo valstu valsts piederīgo integrācijas fonda programmas ietvaros laikā no 2012.gada 20.aprīļa līdz 30.jūnijam. Projekta laikā trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri nesen pārcēlušies uz dzīvi Latvijā, tiks piedāvāta integrācijas programma, kuru veidos gan semināri par valsti, iedzīvotājiem, politisko, sociālo, saimniecisko un kultūras dzīvi, gan praktiskās nodarbības, ekskursijas, ekspertu konsultācijas un interešu klubi, kas palīdzēs iebraucējiem integrēties.

Plašāka informācija par projektu pieejama arhīvā >>