Pasaule ap mani kļūst saprotamāka

Pasaule ap mani kļūst saprotamāka

21/12/2018

Noslēdzies projekta “Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu” otrais gads. Atskatāmies uz rezultātiem un veicam apkopojumu par to, kas sasniegts 26 mēnešos.

Daudz esam iemācījušies paši un vēl vairāk iemācījuši citiem – projekta laikā mūsu skolotāji ir novadījuši 3 tūkstošus stundu vairāk kā 400 trešo valstu valsts piederīgajiem, kopumā esam  organizējuši 25 latviešu valodas mācību grupas. Vairāk kā 70 %  kursantu, kas uzsākuši mācīties, mācības pabeidz, t.i. 330 dalībnieki 2 gadu laikā (mācības IAC grupās uzsākuši 440 kursanti). 

80% no tiem, kas pabeiguši mācības, piesakās kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi Valsts satura izglītības centrā, tur iegūstot sertifikātus par valsts valodas prasmes līmeni. Pateicoties mūsu centīgajiem dalībniekiem un profesionālajām skolotājām, valsts valodas prasmes pārbaudi nokārtojuši vairāk kā 90 % dalībnieku. Jāatzīmē, ka aptuveni puse no kursantiem, kas mācījušies 120 stundu programmu kā iesācēji, ir apguvuši valodu  un ieguvuši sertifikātu jau A2 līmeni. Panākumu pamatā ir pasniedzēju darbs, kas balstīts grupas dalībnieku vajadzībās, spēja pieņemt un strādāt ar daudzveidīgu auditoriju, un spēja valodu mācīt interaktīvām metodēm, motivējoši un ar prieku. Par to jāsaka lielas paldies IAC skolotājām - Elgai, Inārai, Ērikai, Maijai, Lienei un Sandrai, kā arī  projekta pedagoģiskajai vadītājai Aijai Kalvei. Katrs no cilvēkiem, kas uzsāk mācības grupā, ir atšķirīgs ne tikai kā valodas lietotājs, bet arī ar savu dzīves pieredzi, mācīšanās prasmēm, uzskatiem, raksturu, izglītības līmeni, reliģiju, kas bieži atšķiras no tā, ko redzam Latvijas sabiedrībā. Tas  jāņem vērā, mācot latviešu valodu trešo valstu valsts piederīgajiem. Latviešu valodas skolotājam  jākļūst par “atslēgu” saskarsmei ar apkārtējo vidi un dzīvi, ar cilvēkiem līdzās un pakalpojumiem, kas nepieciešami, lai šeit dzīvotu.

Protams, projekta laikā esam saskārušies arī ar grūtībām un izaicinājumiem. Pirmkārt, ir skaidrs, ka kursu pieprasījums pārsniedz piedāvājumu. Tādējādi nav iespējams  nodrošināt  kursus šī projekta ietvaros  visiem, kas to vēlas.  Otrkārt, daudzi kursanti ir izteikuši vēlmi turpināt latviešu valodas apguvi augstākā līmenī  pēc kursu pabeigšanas, jo visbiežāk 120 stundu kursu apguve nenodrošina iespēju iesaistīties darba tirgū un integrēties. Diemžēl, šai projektā šāda iespēja netika paredzēta.

Katras grupas noslēgumā esam lūguši dalībniekus novērtēt kursu kvalitāti un to, cik lielā mērā nodarbībās apgūtais mācību materiāls un iegūtās latviešu valodas prasmes  ir palīdzējušas iekļauties Latvijas sabiedrībā? Kursanti ļoti augstu novērtē kursu kvalitāti. Par valodas prasmēm un iekļaušanos dalībnieki saka:

Esmu sākusi vairāk saprast apkārējos ikdienā. Varu saprast vienkāršu valodu veikalos, pastā, orientēties preču piedāvājumā, sazināties sabiedriskās vietās (pie ārsta, aptiekā, tirgū…). Valodas nodarbības man palīdz sazināties ar citiem darbā. Sapratu valodas struktūru, māku lasīt un saprast vienkāršu tekstu. Eju uz vecāku sapulcēm bērna skolā un kaut ko sāku saprast. Materiāli par Latvijas vēsturi, pilsētām, slaveniem cilvēkiem palīdz iepazīt Latvijas sabiedrību. Sāku lasīt reklāmas un saprast tās. Pagaidām grūti saprast, jāmācās tālāk, ar 120 stundām nepietiek. Es sāku runāt, ir grūtības ar gramatiku, bet es mācos. Deva man vairāk pārliecinātības  par sevi. Ļoti palīdzēja: pasaule ap mani kļūst saprotamāka.

Apkopojot šī gada rezultātus un noslēdzot to, esam iepriecināti , ka varam turpināt sadarbību ar trešo valstu valsts piederīgajiem, īstenojot projekta otro posmu. 2019.un 2020.gadā esam paredzējuši nodrošināt latviešu valodas kursus 350 kursantiem, organizējot 28 latviešu valodas kursu grupas. Turpinām sadarbību, iegūstam jaunu pieredzi un pārvaram izaicinājumus!

 

Izglītības attīstības centra projekts „Dzīvoju Latvijā – mācos latviešu valodu” (Nr.PMIF/6/2016/1/02) tiek īstenots Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu.
LearningLatvian3