Apkopojums

Apkopojums

16/09/2022

Projekta 21. mēnesis strauji tuvojas noslēgumam, apkopoju projektā paveikto.

Precīzi pirms 2 gadiem, 2020.gada 17.septembrī, iesniedzot projekta pieteikumu darbam ar iebraucējiem turpmākajiem diviem gadiem, "šāvām pilnīgā tumsā". Jau iepriekšējā sezonā pandēmija visu pasauli bija pārsteigusi nesagatavotu, toreiz paredzēt dzīvi nākamajiem diviem gadiem, t.i. rakstīt projektu, apņemties saistības, robežojās ar fantāzijas žanra literatūru. Tobrīd IAC projekta komanda apņēmās izglītot 400 trešo valstu valstspiederīgos, organizējot 35 dažāda līmeņa 120 stundu latviešu valodas apguves grupas. Lai arī jau tad pārvietošanās pasaulē bija apstājusies,  rakstījām, ka trīs ceturtdaļas mācību grupas, t.i.  27, organizēsim kā klātienes mācības un 8 grupas - attālināti.

Veicot risku analīzi tobrīd pat  prātā tobrīd nevarēja ienākt daudzās globālās pārmaiņas, ar ko nāksies saskarties. Šķiet, ka pagājuši nevis divi gadi, bet divi gadu desmiti, un laiku esam sākuši iedalīt - pirms kovida, kovida laikā, pirms kara un kara laikā. Lai turpinātu nodrošināt valodas mācības, nācies tikt galā ar dažādiem izaicinājumiem: inovatīviem tehniskiem risinājumiem, mācību pārstrukturēšanu, pasniedzēju, komandas, kursantu slimību, aizliegumiem, ierobežojumiem, neskaidrību, kara draudiem un bailēm, konfliktiem starp dalībniekiem atšķirīgu pārliecību dēļ un valodas kā atbalsta grupas funkciju bēgļiem.  

Lai arī šis laiks izvērtās skaudrs, mēs "izpeldējām", kursu īstenošana netika pārtraukta. mācības pārsvarā tika organizētas attālināti un valodu apguva vairāk kursantu, kā sākotnēji plānots:

- latviešu valodas 120 stundu mācības noslēguši 530 trešo valstu valstspiederīgie

- notikušas 40 latviešu valodas grupas (37 attālinātas un 3 klātienes), mācības grupās uzsāka 657 kursanti

- notikuši noslēguma pasākumi 212 dalībniekiem. 

Prieku IAC komandai, pasniedzējiem, kursantiem un viņu ģimenes locekļiem sniedza projekta noslēguma un izvērtējuma pasākumi. Tā bija vieta, kur attālināto mācību dalībniekiem bija iespēja klātienē satikt kursabiedrus un pasniedzēju, kas vairāku mēnešu garumā redzēti tikai ekrāna lodziņos. 2021.gada un 2022.gada vasarā, laipojot starp ierobežojumiem,  pulcinājām visu Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, lai izzinātu senatni, tradīcijas, baudītu latviskos ēdienus, dančus un mūziku! Devāmies arī lūkot Latvijas skaistākās pilis  - Rundāli un Jelgavu. 

Apkopojot kursantu novērtējuma anketas visā projekta lakā, secinām, ka vairāk kā 90 % respondentu ir pilnībā apmierināti ar  kursu norisi. Kursanti min, ka kursu rezultātā labāk spēj sazināties latviešu valodā publiskās vietas, saprast un aizpildīt dokumentus latviešu valodā dažādās iestādēs un saprast aktuālo informāciju sev apkārt un medijos. 

Noslēdzot projektu, jāsaka PALDIES projekta komandai, pasniedzējiem un kursantiem, kas atbalstīja viens otru un spēja sagrupēties visdažādākajās nebūt ne vienkāršajās situācijās mācību procesā!

Projekta vadītāja - Linda 

 

LV karog8

Projekts (Nr.PMIF/6/2020/3/02 ) tiek īstenots  Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu.  Projekta kopējās izmaksas 275 520,71 eiro.