Latviešu valodas kursu novērtējums

Latviešu valodas kursu novērtējums

31/05/2021

Šī gada maijā mācības latviešu valodas grupās noslēdz 108 trešo valstu valstspiederīgiem. Mācības notikušas attālināti un dažādu līmeņu (A un B) grupās. Maijā projekta ietvaros dodam iespēju 25 dalībniekiem A līmenī un 32 dalībniekiem B līmenī kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi. Maija beigās un jūnija sākumā jau uzsākam nākamās 7 attālinātās grupas trešo valstu valstspiederīgajiem, kas mācīsies līdz augusta beigām, būs mācījušies 120 stundas un uzlabojuši savas latviešu valodas prasmes par vienu līmeni. Lai darbīga vasara un veicas ikkatram!

Analizējot dalībnieku iesniegtās kursu novērtējuma anketas, var secināt, ka  pilnībā apmierināti ar kursiem ir ~ 92% dalībnieku, daļēji  apmierināti ir 5%, nav apmierināti 3% dalībnieku. Kursu novērtēšanā ir iesaistījies 74 dalībnieki.
Anketās lasām ļoti daudz pateicības vārdu skolotājām un kursa organizētājiem. Taču šoreiz  uzmanību pievērsām sadaļai ,,Kursantu ieteikumi nodarbību uzlabošanai’’.

Apkopojot kursantu ieteikumus, nākas secināt, ka rekomendācijas, galvenokārt, izteiktas par kursu norises ilgumu un intensitāti, mācību procesa organizēšanu (metodiku), mācību procesa organizēšanu attālināti vai klātienē un iespēju izvēlēties pedagogu.

Kursu norises laika plānojums  un intensitāte

Respondentu domas dalās - vieni vēlas mācīties ilgāk, lēnākā tempā, citi iesaka kursus organizēt dinamiskāk, lai  ātrāk pabeigtu un dotos uz nākamo valodas apguves līmeni. Ir ieteikumi par laika plānojumu, cikos uzsākt un beigt nodarbības. 

 • Varbūt, varētu organizēt nodarbības biežāk (piemēram, četras vai piecas reizes nedēļā), būtu grūtāk, bet ātrāk.
 • Es iesaku mācīties divas reizes nedēļā, lai valodas apguves process būtu garāks, jo ir daudz materiāla.
 • Apgūtā materiāla nostiprināšanai varētu reizi nedēļā organizēt  papildnodarbības vai vienas dienas nodarbības veltīt tikai atkārtošanai.
 • Iesaku ik pēc mēneša vai pusotra mēneša nedēļu plānot brīvu, jo, trīs reizes nedēļā mācoties kursos, slodze ir ļoti liela.
 • Es gribētu, lai nodarbības sāktos plkst.18.00, jo tas būtu liels ieguvums cilvēkiem, kuri līdz plkst. 17.00 strādā.
 • Man ir trīs bērni. Tāpēc es vēlētos apmeklēt kursus dienas laikā.
 • Trīs reizes nedēļa un vakaros- ideāls laika plānojums.

Mācību procesa organizēšana izvēlētā mācību satura un metodikas kontekstā

Respondenti iesaka nodarbībās vairāk izmantot video un audio materiālu, pat skatīties mākslas filmas ar titriem latviešu valodā. Būtisks ir ieteikums par darba organizēšanu pāros un mazās grupās attālinātajās mācībās. Visvairāk ieteikumu saistīti ar runātprasmes sekmēšanas iespējām mācību procesā.

 • Vairāk trenēt runātprasmi dialogos un mazās grupās, izmantojot video un audio materiālus.
 • Vairāk runāt, trenēties. Vairāk praktisku ar reālo dzīvi saistītu saziņas situāciju.
 • Būtu labi, ja nodarbībās būtu iespēja skatīties filmas ar subtitriem latviešu valodā. Šādas filmas ir grūti atrast.
 • Iesaku nodarbību sākt ar jauno mācību materiālu un tikai nodarbības beigās pārbaudīt mājas darbus: ievaddaļa, jaunā tēmas apguve, mājas darbs.
 • Gribētu, lai skolotāja nodarbībās visiem pievērš vienādu uzmanību.

Mācību procesa organizēšana attālināti vai klātienē

Kursu dalībniekiem ir dažāda mācīšanās pieredze – dažiem vieglāk mācīties klātienes nodarbībās, citi uzsver attālināto mācību pozitīvos aspektus. To apliecina atbildes:

 • Kopumā viss mani apmierināja, tomēr ļoti gribētu mācīties kopā ar skolotāju un grupas biedriem.
 • Es domāju, ka klātienes nodarbībās mācīties būtu labāk, jo tad ir lielāka iespēja piedalīties sarunās un diskusijās, uzdot jautājumus un saņemt atbildes.
 • Man ļoti patīk tiešsaistes nodarbības latviešu valodas kursos. Mans rezultāts mācoties attālināti, vienmēr ir labāks nekā klasē.
 • Vienkārši lieliski mācīties tiešsaistē, es varu apmeklēt visas nodarbības!
 • Man patīk mācības tiešsaistē, jo ir iespēja piedalīties arī tad, kad neesmu Latvijā.

Sakām visiem paldies par ieteikumiem! Tos ņemsim vērā, īpaši  ieteikumus, kuri saistīti ar valodas prasmju sekmēšanu. Vienmēr iespējams uzlabot mācību procesu.

Diemžēl ne visus ieteikumus varēsim īstenot, jo ievērojam valstī noteiktos epidemioloģiskoas ieteikumus, kā arī saskaņojam individuālās vēlmes grupas ietvaros. Kopumā novērtējam arī praksē jau pārbaudītas "vērtības" un jaunievedumus. Noteikti turpmāk tiks dota izvēles mācīties latviešu valodu gan klātienē (kad tas tiks atļauts Covid dēļ), gan attālināti, kā arī piedāvāsim gan rīta, gan vakara nodarbības, tāpat dosim iespēju iebraucējiem mācīties kopā ar  trešo valstu valstspiederīgajiem no citām valstīm - to saskatām kā resursu valodas apguves procesā. 

 foto9foto10foto11foto12

LV karog8

Projekts (Nr.PMIF/6/2020/3/02 ) tiek īstenots  Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu.  Projekta kopējās izmaksas 275 520,71 eiro.