Medijpratības meistarklase DALP 5. vidusskolā

Medijpratības meistarklase DALP 5. vidusskolā

10/04/2018

9. aprīlī Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā notika medijpratības meistarklase angļu valodā, ko vadīja Fulbraita fonda stipendiāte Alina K. Clay no ASV. Šī aktivitāte norisinājās Izglītības attīstības centra īstenotā un ASV vēstniecības Latvijā finansētā projekta „Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai” ietvaros.

Kā noskaidrojās tikko veiktajā Kultūras ministrijas pētījumā par jauniešu medijpratību, tad šo mūsdienās svarīgo prasmi skolēni galvenokārt apgūst pašmācības ceļā, tāpēc ir svarīgi bērnu un pusaudžu medijpratības sekmēšanā lielāku lomu uzticēt pedagogiem un vecākiem. Medijpratība ir prasme uztvert, saprast, analizēt un vērtēt mediju vēstījumus un to nevar apgūt vienreiz. Mainoties veidiem, kādos informācija tiek izmantota, lai manipulētu ar sabiedrību, ir nemitīgi jāapgūst paņēmieni, ar kuriem sevi pasargāt no nepatiesa, maldinoša un reizēm arī bīstama mediju satura. Bērni un jaunieši ir īpaši uzņēmīgi un tādējādi visvieglāk ietekmējami.

Nodarbības laikā skolēni izvērtēja dažādas interneta vietnes, Facebook lapas un Twitter kontus un paši mēģināja saskatīt pazīmes, kas liecina par tajos atrodamās informācijas patiesumu. Alina skolēnus iepazīstināja ar tiešsaistes rīkiem, ko izmantot, lai pārbaudītu informāciju. Interesanta aktivitāte bija balsošana ar „true/false” (patiesi/nepatiesi – angļu val.) kartiņām. Uz ekrāna tika parādīts attēls vai publikācija un skolēniem grupās bija jābalso, vai redzamais ir patiesība vai nē. Meistarklases noslēgumā skolēni novērtēja savu personīgo medijpratības līmeni un uzrakstīja, kādu atbalstu vēlētos saņemt no skolotājiem, apgūstot un stiprinot šo prasmi arī turpmāk.

Kultūras ministrijas veiktajā pētījumā noskaidrojās, ka bērni un pusaudži sagaida atbalstu medijpratības celšanā. Saistībā ar šo pētījumu Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas eksperte Klinta Ločmele uzsver, ka „Pētījuma rezultāti apliecina, ka izglītības iestādēm ir liels potenciāls bērnos un jauniešos attīstīt šīs prasmes, caur mācību saturu veidojot pieprasījumu pēc tām”. Līdz šim projekta „Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai” laikā gūtā pieredze DALP 5. vidusskolā, aprobējot projekta materiālus, liecina, ka skolēniem ir milzīga interese par veidiem un stratēģijām, kā atšķirt patiesu informāciju no nepatiesas, kā rūpēties par savu drošību internetā. Arvien vairāk jauniešu ir informēti, ka viltus ziņas ir pelnošs bizness, kurā peļņa ir atkarīga tieši no tā, cik viltus ziņai ir skatījumu. Taču tajā pašā laikā skolēniem trūkst izpratnes par mediju nozīmi, darbību, mērķiem.

Projekts „Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai” turpināsies līdz šā gada oktobrim un tā laikā tiks izstrādāta medijpratības programma un mācību materiāli, kā arī stiprināta Latvijas skolotāju medijpratība.

Rakstu sagatavoja Laura Lauberga – Nikolova (DA Liepājas 5. vidusskolas projekta komandas koordinatore)