Medijpratības meistarklase Riebiņu vidusskolā

Medijpratības meistarklase Riebiņu vidusskolā

07/03/2018

Projekta  "Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai" programmas materiālu aprobācijas ietvaros, 5. martā Riebiņu vidusskolā ar lekciju - meistarklasi viesojās ASV Fulbraita stipendiāte Alina Clay. Viņa vidusskolēnus iepazīstināja ar medijpratību pamatnostādnēm. Jaunieši atraktīvā veidā mācījās nošķirt viltus ziņas no patiesības, atšifrēt informētāju patiesos nolūkus, izvēloties attiecīgu laiku un kontekstu ziņu "pasniegšanai". 

Vidusskolēniem bija iespēja aizdomāties, kādi draudi un neparedzamas sekas var būt vienkāršai ziņu "laikošanai" un izplatīšanai sociālajos tīklos, kā arī par iespējām un nepieciešamību šādus potenciālos draudus novērst. Tikšanās bija spraiga, saistoša, turklāt ļāva paplašināt komunikatīvās kompetences svešvalodā, jo Alina Clay ar jauniešiem sazinājās tikai angļu valodā. Paldies Riebiņu vidusskolas skolotājiem Kristīnai un Guntim Tjarvjām, Nataļjai Smukšai, kas iesaistījās vieslektores uzņemšanā Riebiņu vidusskolā.

Diāna Bravacka, Riebiņu vidusskolas projekta koordinatore