Par IAC medijpratības programmu un mācību materiāliem lasiet profesionālajā laikrakstā "Izglītība un Kultūra"

Par IAC medijpratības programmu un mācību materiāliem lasiet profesionālajā laikrakstā "Izglītība un Kultūra"

22/11/2018

Lasiet rakstu 

Izglītības attīstības centrs (IAC) ar ASV vēstniecības Latvijā atbalstu kopš 2017. gada oktobra īsteno projektu „Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai”, kura mērķis ir, sekmējot jauniešu medijpratību, stiprināt demokrātiskās un transatlantiskās vērtības Latvijas sabiedrībā. IAC medijpratības programmas ekspertes izstrādā medijpratības programmu un mācību materiālus, lai tos varētu integrēt formālajā izglītībā. 16 Latvijas skolu komandām ir iespēja papildināt savas zināšanas un metodiskās iemaņas medijpratības mācīšanā.