Konference "Medijpratības perspektīva izglītībā"

Konference "Medijpratības perspektīva izglītībā"