Medijpratības programmas apguves seminārs Siguldā

Medijpratības programmas apguves seminārs Siguldā

05/02/2018

2018. gada februārī Izglītības attīstības centrs (IAC) Siguldā uzsāk aktīvu darbu ar Latvijas skolu komandām projektā „Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai”. Uz projekta pirmo Medijpratības programmas apguves semināru no 1. - 3. februārim Siguldā ieradās Baltinavas vidusskolas, Daugavpils 12. vidusskolas, Daugavpils 9. vidusskolas, Daugavpils Vienības pamatskolas Līvānu 1.vidusskolas, Varakļānu vidusskolas, Riebiņu vidusskolas, Rugāju novada vidusskolas, Gulbenes 2. vidusskolas, Madonas pilsētas vidusskolas, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas, Kuldīgas Centra vidusskola, Rīgas 64. vidusskolas, Tukuma 2. vidusskolas un Ventspils 4. vidusskolas komandas.

Semināra ievaddaļā dalībnieki iepazinās ar projekta mērķiem, plānoto norisi un medijpratības situācijas raksturojumu Latvijā, medijpratības būtību un aktualitāti. Uzsākot projektu, skolu komandas pauda pārliecību, ka medijpratība ir nepieciešama, lai mūsu valsts būtu stipra un droša, un ka medijpratība jauniešiem nepieciešama, lai viņi nekļūtu par rīku svešu mērķu īstenošanā un nepatiesu ziņu izplatītājiem. Skolu pārstāvji atzina, ka būtiski izzināt, kā mācīt atšķirt patiesību no meliem un kādas pieejas un metodes izmantot, lai mācītu medijpratību.

Trīs dienu semināra gaitā dalībniekiem tika piedāvāti dažādi medijpratības jautājumi: mediju politika Latvijā, Latvijas mediju vide, mediju funkcijas, sabiedriskie mediji, tradicionālie un jaunie mediju formāti, fakti un viedokļi, debates, pilsoniska žurnālistika, sociālie mediji un demokrātija, žurnālista profesija, laba žurnālistika, ziņa, labas ziņas kritēriji, viltus ziņas, attēla spēks, medijpratības vieta jaunajā izglītības saturā, metodiskās pieejas medijpratībā kompetenču pieejas īstenošanai skolās.

Semināra nodarbības vadīja IAC projekta satura ekspertes Ingūna Irbīte, Daina Zelmene un pieaicinātie jomas speciālisti: Klinta Ločmele, Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas eksperte, Nellija Ločmele, žurnāla „Ir” galvenā redaktore, Rita Ruduša un Gunta Sloga, Baltijas Mediju izcilības centra ekspertes, Zane Oliņa, Mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 un Alina K.Clay, ASV Fulbraita stipendiāte.

Semināra noslēgumā pedagogi atzina, ka seminārā nodrošināts mērķtiecīgs, saturīgs, loģisks sadalījums starp teoriju un praktisko pielietojumu, sarežģītais padarīts saprotami uztverams un izmantojams darbā ar jauniešiem.

Noslēdzoties semināram, 16 skolu komandas plānoja, ko un kādā veidā izmantos profesionālajā darbā gan mācību stundās, gan audzināšanas darbā, gan metodiskajā darbā, lai apgūto ieviestu savās skolās.

Projekta turpinājums risināsies projekta skolās, aprobējot praksē seminārā gūtās idejas un iepazīstinot kolēģus ar medijpratības saturu un metodiskajām pieejām mediju satura veidošanā un kritiskā vērtēšanā. Projekta eksperti turpinās sadarbību ar skolu komandām un darbu pie projekta programmas izstrādes. 

Foto no semināra