Skolēni – mācību procesa līdzautori

Skolēni – mācību procesa līdzautori

2020. gada 1. decembris – 2023. gada 30. aprīlis

ERASMUS + STRATEGIC PARTNERSHIP project

2020. gada decembrī IAC uzsāka Erasmus + projektu Learners as Co-creators of Their Own Learning (LeCoLe).

IAC projektā iesaistās sadarbībā ar LR IZM Valsts izglītības satura centru www.visc.gov.lv,
Īslandes universitāti (University of Iceland) www.hi.is,
MARINO izglītības institūtu Īrijā  (MARINO INSTITUTE OF EDUCATION) www.mie.ie,
Eiropas Izglītības un mācību institūtu Grieķijā (European Education & Learning Institute)  nfo@eeli.edu.gr,
Portugāles Skolu administrācijas ģenerāldirektorātu (DGAE) http://www.portugal.gov.pt.

LeCoLe mērķis ir iepazīstināt ar projekta dalībvalstu pieredzi un labās prakses piemēriem, kā veidot tādu mācību vidi, kas veicina skolēnu un pedagogu aktīvu sadarbību, mācīšanos vienam no otra un līdzatbildību par mācību procesa plānošanu, īstenošanu un novērtēšanu skolā un ārpus tās. Skolēni kļūst par savas mācīšanās līdzautoriem. 

 

2021. gada 13. un 14. janvārī notika partneru pirmais mītiņš Zoom. Tajā savstarpēji iepazināmies, nospraudām projeta uzdevumus un to izpildes plānu. 

Lai mums kopā izdodas tos īstenot, cerot, ka jau drīzā nākotnē būs iepsējams tikties arī klātienē!

 lecole 13 Medium

No IAC puses projektā iesaistījušās:

Iveta Vērse, 
Aija Tūna,
Linda Kluša

lecole taftar logo 1200px HR2

Projekta uzdevumi

1. Veikt labās prakses analīzi un apkopojumu, lai:

  • iepazītos ar projekta dalībvalstu pieredzi skolēnu iesaistīšanā sava mācību procesa veidošanā/vadīšanā;
  • apzinātu iespējamos šķēršļus, kas skolēniem traucē būt sava mācību procesa veidotājiem.

2. Īstenot mācību vizītes partnervalstīs, lai

  • apkopotu labās prakses piemērus, kādas metodes, pieejas, tehnoloģijas, atbilstošu vidi pedagogi izmanto, lai virzītu skolēnus uz jēgpilnu un mērķtiecīgu mācīšanās procesu;
  • uzzinātu, kā prasmīgāk iesaistīt skolēnus būt mācību procesa līdzautoriem;
  • izpētītu atbalsta sniegšanas iespējas pedagogiem, kā iesaistīt skolēnus mācību procesa veidošanā;
  • veidotu sadarbību ar projektā iesaistīto valstu institūcijām/uzņēmumiem, kas veicinātu jaunu pedagoģisko pieeju ieviešanu nacionālā un Eiropas mērogā.

3. Projekta rezultātu izplatīšana:

  • Izveidot podkāstu ciklu par jaunām pedagoģiskajām pieejām un metodēm projekta partnervalstīs;
  • Popularizējot labās prakses piemērus, organizēt informēšanas un rezultātu izplatīšanas pasākumus, veicinot diskusiju izglītības speciālistu un praktiķu vidū.