Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu (2.posms)

Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu (2.posms)

2019.gada 1.janvāris - 2020.gada 31.decembris

Projekta „Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu” mērķis ir nodrošināt latviešu valodas apguvi trešo valstu valstspiederīgajiem, kas veicinās viņu iekļaušanos izglītības sistēmā un darba tirgū Latvijā. Tā sasniegšanai 24 mēnešu laikā IAC piedāvās 120 stundu intensīvus latviešu valodas apguves kursus 350 trešo valstu valstspiederīgajiem kopumā 28 grupām dažādos valodas līmeņos un 4 latviešu valodas klubos valodas lietošanas atbalstam pēc 120 stundu kursu noslēguma.

LV karog3

Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt personu, kuras ir trešo valstu pilsoņi un kuras likumīgi uzturas Latvijas teritorijā, iekļaušanos Latvijas Republikas izglītības sistēmā un darba tirgū, kā arī uzlabot pakalpojumu pieejamību mērķgrupai.

Projekts (Nr.PMIF/6/2018/2/02) tiek īstenots no 2019.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu. Projekta kopējās izmaksas 201 553,06 eiro.

Līdz 2019.gada decembra beigām kopumā noslēgušās 16 latviešu valodas grupas Rīgā un Jelgavā, kuras pabeiguši 200 trešo valstu valstspiederīgie. Pēc kursu noslēguma 137 dalībnieki pieteikušies  valsts valodas prasmes pārbaudei un 85% to nokārtojuši.  Noslēgušies divi latviešu sarunvalodas klubi, kuru apmeklējuši 69 trešo valstu valstspiederīgie.  Mācības norisinājās Rīgā gan vakara, gan dienas grupās mācību telpās pilsētas centrā un Ziepniekkalnā, kā arī vien grupa tika organizēta Jelgavā. 

Aicinām pieteikties trešo valstu valstspiederīgos mācībām latviešu valodas grupās, kas uzsāks darbu 2020.gada janvārī! Sazinieties ar mums  - IAC kontakti:

  • A līmeņa (iesācēju) latviešu valodas grupās  
  • A2 līmeņa  latviešu valodas grupās  (tiem, kam ir A1 valodas prasmes sertifikāts)
  • B līmeņa latviešu valodas grupās (tiem, kam ir A2 apliecības) 

Līdz 14.novembrim aicinām ceturtdienās, plkst. 17.30 - 19.45 apmeklēt latviešu sarunvalodas kluba nodarbības IAC telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 34a-8. 

Projekta komanda:
Projekta vadītāja - Linda Kluša,
Projekta pedagoģiskā vadītāja - Aija Kalve
Mērķgrupas koordinatore - Līga Puniņa
Grāmatvede - Aija Rusiņa

Latviešu valodas kursu novērtējuma anketa