Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu (2.posms)

Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu (2.posms)

2019.gada 1.janvāris - 2020.gada 31.decembris

Projekta „Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu” mērķis ir nodrošināt latviešu valodas apguvi trešo valstu valstspiederīgajiem, kas veicinās viņu iekļaušanos izglītības sistēmā un darba tirgū Latvijā. Tā sasniegšanai 24 mēnešu laikā IAC piedāvās 120 stundu intensīvus latviešu valodas apguves kursus 350 trešo valstu valstspiederīgajiem kopumā 28 grupām dažādos valodas līmeņos un 4 latviešu valodas klubos valodas lietošanas atbalstam pēc 120 stundu kursu noslēguma.

LV karog3

Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt personu, kuras ir trešo valstu pilsoņi un kuras likumīgi uzturas Latvijas teritorijā, iekļaušanos Latvijas Republikas izglītības sistēmā un darba tirgū, kā arī uzlabot pakalpojumu pieejamību mērķgrupai.

Projekts (Nr.PMIF/6/2018/2/02) tiek īstenots no 2019.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu. Projekta kopējās izmaksas 201 553,06 eiro.

2019.gada janvārī un februārī esam uzsākuši 7 grupas, kurās pieteikušies 120 dalībnieki. Mācības norisinās gan vakara, gan dienas grupās Rīgas centrā un Ziepniekkalnā. Marta sākumā trešo valstu valstspiederīgie uzsāks mācības Jelgavā, savukārt aprīļa vidū mācības uzsāks vēl viena A līmeņa grupa Rīgā. 

Šobrīd grupas, kas uzsāks darbu septembrī ir nokomplektētas, novembrī uzsāksim dalībnieku reģistrēšanu grpas no 2020.gada janvāra (IAC kontakti):

- B līmeņa latviešu valodas grupā (tiem, kam ir A2 apliecības) 2-3 reizes nedēļā  Rīgas centrā;  

A līmeņa (iesācēju) latviešu valodas grupā 2-3 reizes nedēļā  Rīgas centrā; 

- A2 līmeņa (tiem, kam ir A1 valodas prasmes sertifikāts) latviešu valodas grupā  2-3 reizes nedēļā  Rīgas centrā;

Projekta komanda:
Projekta vadītāja - Linda Kluša,
Projekta pedagoģiskā vadītāja - Aija Kalve
Mērķgrupas koordinatore - Līga Puniņa
Grāmatvede - Aija Rusiņa

Latviešu valodas kursu novērtējuma anketa