2014.gada Situācijas izpēte par jauniebraucēju iekļaušanos Rīgas skolās

2014.gada Situācijas izpēte par jauniebraucēju iekļaušanos Rīgas skolās

09/06/2014 / Ievietoja: IAC

No 2014.gada februāra līdz maijam Izglītības attīstības centrs (IAC) pēc Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pieprasījuma veica situācijas izpēti par jauniebraucēju un reemigrējušo bērnu iekļaušanos Rīgas vispārizglītojošās skolās. Šajā dokumentā lasiet izpētes rezultātus un rekomendācijas.

Izpēte tika veikta, reaģējo uz to, ka pēdējos gados, īpaši pēdējā gada laikā jauniebraucēju no citām valstīm un reemigrējošos bērnu skaits Rīgas skolās ir strauji palielinājās, un skolas individuāli meklējušas risinājumus. Izpētes laikā esam saņēmuši datus no gandrīz 100 Rīgas skolām un piedalījušies vairākās fokusgrupu diskusijās ar skolas administrāciju, skolotājiem un jauniebraucēju vecākiem, kas ļauj kopumā novērtēt problēmas aktualitāti, skolu rīcībspēju un nepieciešamo atbalstu skolām un skolotājiem darbā ar šiem bērniem, kā arī saprast, ka skolām ir ļoti veiksmīgi labās darbības piemēri, kas citām skolām ir sveši.