PĒTĪJUMS PAR KRITISKĀS DOMĀŠANAS PIEEJAS IZMANTOŠANU LATVIJĀ

PĒTĪJUMS PAR KRITISKĀS DOMĀŠANAS PIEEJAS IZMANTOŠANU LATVIJĀ

/ Ievietoja: IAC

2008.gadā Sorosa fonda - Latvijā finansiāli atbalstīta projekta "Kritiskā domāšana daudzveidības veicināšanai" ietvaros Izglītības attīstības centrs pasūtīja pētījumus par kritiskās domāšanas pieejas ietekmi un izmantošanas efektivitāti Latvijas izglītības sistēmā. Pētījumu apkopojums

Pētījuma mērķis bija konstatēt, cik tālu esam šīs pieejas ieviešanā 10 gadu laikā un kādas rīcības jāattīsta nākotnē. Projekta turpinājumā uz pētījumu rezultātu bāzes tika izveidoti materiāli un jaunas profesionālās pilnveides programmas, tās tika adaptētas un šobrīd ir pieejamas IAC programmu katalogā.