2021.GADA SITUĀCIJAS IZPĒTES APKOPOJUMS PAR BĒRNIEM JAUNIEBRAUCĒJIEM UN REEMIGRANTIEM RĪGAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

2021.GADA SITUĀCIJAS IZPĒTES APKOPOJUMS PAR BĒRNIEM JAUNIEBRAUCĒJIEM UN REEMIGRANTIEM RĪGAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

12/06/2022 / Ievietoja: IAC

Biedrība “Izglītības attīstības centrs” situācijas izpēti veica sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu.

Tās mērķis bija veikt situācijas izpēti par bērniem jauniebraucējiem un reemigrantiem Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs;  veikt salīdzinošo analīzi ar 2014.  gada un 2017.gada situācijas izpētes rezultātiem par jauniebraucēju un reemigrantu bērnu iekļaušanos Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs.

Paldies pedagogiem un izglītības iestāžu administrācijas pārstāvjiem, kas aizpildīja elektroniskās anketas!

Materiāls tika sagatavots Eiropas Komisijas Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projektā "Eiropas Integrācijas pakts" EPI ar Eiropas Komisijas, Rīgas domes un biedrības "Radošās idejas" finansiālu atbalstu.