Projekta "Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ" ietekmes mērījums 2019/2020 gads

Projekta "Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ" ietekmes mērījums 2019/2020 gads

04/03/2020 / Ievietoja: IAC

2019.gada sākumā IAC sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā uzsāk apjomīgu projektu “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ”, kurā iesaistās 15 Latvijas skolu komandas (skolēni un izglītotāji  - kopā 60 dalībnieki). 15 mēnešu laikā projekta ietvaros noritēja vairāk kā 100 izglītojošas, kultūrizglītojošas un pilsoniskās līdzdalības aktivitātes, ko organizēja Izglītības attīstības centra  komanda un skolu komandas.

Projekta mērķis ir sniegt jauniešiem un pedagogiem no dažādām Latvijas skolām daudzveidīgas iespējas iesaistīties interaktīvās, jēgpilnās darbībās kopā ar vienaudžiem un kolēģiem no citām skolām, lai papildinātu zināšanas un izpratni par Latviju Eiropas un globālo vērtību kontekstā, spēcinātu piederības sajūtu un izprastu izvēļu un iespēju dažādību, kas rada pamatus katra personīgajai un sabiedrības kopīgajai nākotnei.

Projektā sākumā posmā 2019. gada janvārī un projekta noslēguma posmā 2020. gada janvārī tika veikta iesaistīto skolēnu un izglītotāju anketēšana ar mērķi novērtēt projekta īstenošanas laikā notikušās izmaiņas dalībnieku attieksmēs, viedokļos un pieredzē. Anketēšanā bija ietverti jautājumi par piederības sajūtu, pilsonisko līdzdalību, jautājumi prasmju, spēju, sadarbības novērtēšanai, kā arī medijpratības un izglītotāju pašnovērtējuma jautājumi.