SALIEDĒTA SKOLA - SALIEDĒTĀ SABIEDRĪBĀ

SALIEDĒTA SKOLA - SALIEDĒTĀ SABIEDRĪBĀ

17/10/2016 / Ievietoja: IAC

Krājums ir projekta "Atbalsts izglītības iestādēm jauniebraucēju bērnu integrācijā un saliedētas sabiedrības veidošanā”  gala produkts. Tajā apkopota dalībnieku pieredze jauniebraucēju integrēšanā, raksturota starpkultūru izglītības aktualitāte un starpkultūru kompetence, apkopota skolu un skolotāju pieredze darbā ar jauniebraucēju bērniem un ģimenēm, kā arī ieteikumi skolas administrācijai,  skolotājiem darbā ar jauniebraucējiem un viņu ģimenēm.