PROJEKTA „DZĪVOT LATVIJĀ 4” PIEREDZES KRĀJUMS

PROJEKTA „DZĪVOT LATVIJĀ 4” PIEREDZES KRĀJUMS

10/01/2015 / Ievietoja: IAC

IAC īstenotā projekta „Dzīvot Latvijā - 4” (Nr. IF/2013/1.a./6) ietvaros izveidots projekta pieredzes krājums par integrācijas programmas „Dzīvot Latvijā” īstenošanu. Šo programmu par Latvijas valsti, tās iedzīvotājiem, politisko, sociālo, saimniecisko un kultūras dzīvi apguva trešo valstu valstspiederīgie, kuri nesen pārcēlušies uz dzīvi Latvijā. Pieredzes krājumā atsegtas programmas saturiskās tēmas, ietverta informācija, kas var būt noderīga projekta dalībniekiem vai citiem Latvijā nesen iebraukušiem cilvēkiem, atrodams neliels kontrolsaraksts, kas ikvienam pašam ļauj noskaidrot zināšanas par Latviju. Krājumā iekļautajās fotogrāfijās un izteikumos ir spēcīga arī pašu projekta dalībnieku klātbūtne.

Projekta mērķis ir sekmēt trešo valstu pilsoņu informētību, pilnvērtīgu iekļaušanos un līdzdalību Latvijas sabiedrības dzīvē, kā arī sekmēt uzņemošās sabiedrības informētību un spēju pieņemt atšķirīgo. Projekts īstenots Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013. gada programmas ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu. Par komunikācijas saturu atbild IAC, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.