VADLĪNIJAS ATTĪSTĪBAS/GLOBĀLAJĀ IZGLĪTĪBĀ

VADLĪNIJAS ATTĪSTĪBAS/GLOBĀLAJĀ IZGLĪTĪBĀ

10/10/2011 / Ievietoja: IAC

Projekta "Skolas kā satelīti attīstības izglītībā" (www.skolaskasateliti.lv) ietvaros ir sagatavotas un izdotas "Vadlīnijas attīstības/globālajā izglītībā". To sagatavošanā piedalījās projekta komanda, Latvijas un ārzemju eksperti - izglītības un attīstības izglītības jomas speciālisti. Vadlīnijas satur vispārīgas rekomendācijas izglītotājiem un citiem interesentiem par AI mācīšanas pamatprincipiem. Vadlīnijās ietverti attīstības izglītības (AI) satura jautājumi un vieta mācību priekšmetu standartos, ieteikumi, kā AI mācīt stundās un kā īstenot ārpusstundu pasākumus, kā arī Lielbritānijas, Čehijas un Slovēnijas ekspertu ieteikumi.