“21. gadsimta prasmes: līdzdalība, sadarbība, vienotība” kā pedagogu profesionālās pilnveides instruments: dalībskolu tālākās darbības plāni un ieguvumi

“21. gadsimta prasmes: līdzdalība, sadarbība, vienotība” kā pedagogu profesionālās pilnveides instruments: dalībskolu tālākās darbības plāni un ieguvumi

10/09/2018 / Ievietoja: IAC

2018. gada vasarā Izglītības attīstības centrs (IAC) ar British Council finansiālu atbalstu īstenoja projektu “21. gadsimta prasmes: līdzdalība, sadarbība, vienotība”, kura centrālais notikums bija Vasaras skola “Pedagoga profesionālo un personīgo kompetenču pilnveide skolēnu līdzdalības un sadarbības sekmēšanai” četru dienu garumā.

Vasaras skolas mērķis bija sniegt 26 skolu pārstāvjiem iespēju pilnveidot pedagoga personīgās un profesionālās kompetences, izzinot jautājumus par pilsoniskās līdzdalības iespējām, to veicināšanu jauniešu vidū, kritiskās domāšanas attīstīšanas pieejas izmantošanu, medijpratības aktualitāti un būtību un efektīvu komandas darbu, iepazīt Latviju pasaules kontekstā, stiprināt vietas izjūtu un piederību, izzināt sevi, satikt kolēģus no daudzām Latvijas skolām, baudīt dabu, iepazīt kultūru.

Vasaras skolas gaitā tās dalībnieces, strādājot skolu komandās, fiksēja iegūtās idejas un pieredzi, lai noslēgumā izveidotu savu tālākās darbības plānu, akcentējot vērtīgākos un stimulējošos ieguvumus un iespējas tos sasaistīt ar jaunajā mācību gadā veicamajiem uzdevumiem mācību un audzināšanas darbā kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai.

Šajā krājumā piedāvājam izvilkumus no dalībskolu paustajām atziņām un plāniem, kas, mēs ceram, var iedvesmot un palīdzēt arī citu Latvijas skolu pedagogiem, kā arī mudināt uz tālāku saziņu un sadarbību starp skolām, ar IAC un citiem iesaistītajiem ekspertiem un institūcijām.