Latvijas vēsture vidusskolā. Materiālu krājums par holokaustu skolēniem

Latvijas vēsture vidusskolā. Materiālu krājums par holokaustu skolēniem

15/03/2014 / Ievietoja: IAC

Izvērtējot Latvijā izglītības nozarē uzkrāto pieredzi un sabiedrības attīstības gaitas ietekmēto pārmaiņu virzību, Izglītības attīstības centra (IAC) eksperti ar ASV vēstniecības Latvijā atbalstu aktualizē metodiskos materiālus, kas veltīti tādu mūsdienās ļoti aktuālu jautājumu kā taisnīgums, dažādība, tolerance, sadarbība un citu risināšanai, dziļāk iepazīstot Latvijas vēstures saturu un izmantojot informācijas ieguves un apstrādes, kritiskās domāšanas, ētisko un morāles normu piemērošanas, sadarbības un citas prasmes. Īpaši aktuāli jautājumi par mācīšanos no vēstures ir laika posmā, kad svinam Latvijas valstiskuma simtgadi (www.lv100.lv). Lasit vairāk