IETEIKUMI ATTĪSTĪBAS/GLOBĀLĀS IZGLĪTĪBAS IEKĻAUŠANAI SKOLU DIENASKĀRTĪBĀ

IETEIKUMI ATTĪSTĪBAS/GLOBĀLĀS IZGLĪTĪBAS IEKĻAUŠANAI SKOLU DIENASKĀRTĪBĀ

15/10/2015 / Ievietoja: IAC

Ieteikumi sniedz projekta ''Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos'' pieredzē balstītus ieteikumus globālās dimensijas efektīvai iekļaušanai formālajā izglītībā. Ieteikumos publicētas četras projekta laikā izveidotās programmas globālajā izglītībā: jauniešu pašizaugsmes pilnveides programma efektīvai dzīvei mūsdienu pasaulē, pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma globālajā izglītībā, izglītības ekspertu un sabiedrības pārstāvju kompetenču pilnveides programma globālajā izglītībā un globālās izglītības programma skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas (ar krievu mācību valodu) Izdevums sniedz projekta pieredzē balstītus ieteikumus globālās dimensijas efektīvai iekļaušanai formālajā izglītībā. Ieteikumos rodami arī globālās izglītības ekspertu ierosinājumi globālās izglītības īstenošanai. Ieteikumu izstrādē piedalījās globālās izglītības praktiķi un eksperti no Izglītības attīstības centra, Latvijas globālās izglītības skolu tīkla, Vidzemes Augstskolas, Igaunijas NVO Mondo, Lielbritānijas Līdsas Attīstības izglītības centra, Čehijas NaZemi. Izdevums pieejams latviešu un angļu valodā.