DAŽĀDĪBA KĀ RESURSS

DAŽĀDĪBA KĀ RESURSS

21/04/2016 / Ievietoja: IAC

Integrācijas metodisko materiālu komplekts “Dažādība kā resurss” adresēts izglītības darbiniekiem un citiem sabiedrības integrācijas un starpkultūru izglītības jomas interesentiem. Krājums iepazīstina ar mācību programmu daudzkultūru izglītībā “Dažādība kā resurss”. Programmā aplūkotas tēmas – dažādība un identitāte, migrācijas procesi Latvijā un pasaulē, kopienas un skolas sadarbība saliedētas sabiedrības veidošanā, dažādības vadība skolā un kopienā u.c. Krājumā atspoguļota skolu pieredze programmas aprobācijā un viedokļi par izaicinājumiem dažādības vadībā un nepieciešamo atbalstu darbā ar jauniebraucējiem. Praktiķiem noderēs mācību aktivitāšu piemēri par identitāti un dažādību, valodām un reliģijām, migrācijas un starpkultūru saskarsmes jautājumiem, kā arī individuālo atbalsta pasākumu plāni, ieteikumi valodas apguvē, idejas audzināšanas darbam un tematiskiem semināriem pieaugušo auditorijai. Skolu administrācijai palīdzēs materiāli par vienotas skolas atbalsta sistēmas izveidi darbam ar daudzkultūru skolēniem un viņu ģimenēm. Izdevums sniedz ieskatu dažādības potenciāla izmantošanā kopienās, kā arī iepazīstina ar projekta Norvēģijas partneru pieredzi.