Projekta "Jauniešu līdzdalība kopienu attīstībā" rezultātu prezentācija

Projekta "Jauniešu līdzdalība kopienu attīstībā" rezultātu prezentācija