Aktualitātes

Aktualitātes

Turpinām mācības

Latviešu valodas nodarbības šajā rudenī turpinās 3 grupās, tajās latviešu valodu apgūst vairāk kā 40 trešo valstu valstspiederīgo. Šīs grupas pabeigs mācības decembra sākumā, pēc tam kursantiem būs ie... Lasīt tālāk

Medijpratības programmas noslēguma seminārs

Projekta „Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai” 16 skolu komandas  2018. gada 1. - 3. novembrī piedalījās medijpratības programmas noslēguma seminārā Siguldā, lai izvērtētu līdz šim projektā pavei... Lasīt tālāk

Pedagogu izglītojošie semināri Latvijas reģionos

2018.gada augustā un septembrī medijpratības semināri notika visos Latvijas reģionos. To mērķis bija iepazīstināt ar projektā sagatavoto medijpratības programmu un tās aprobācijas pieredzi pedagogus, ... Lasīt tālāk

Cilvēki valodas mācās dažādi

Cilvēki valodas mācās dažādi. Mācoties, ir svarīgi saprast, kuri ir tie apstākļi, stimuli, kas palīdz saprast dzirdēto, izteikt savas domas mutvārdos un rakstveidā, kas motivē iet uz nodarbībām  un ve... Lasīt tālāk

Pieteikšanās kursiem par vērtībizglītību septembrī/oktobrī

 Vērtību dimensija kompetenču pieejas īstenošanā mācību un audzināšanas darbā (36 h) (programma tik īstenota Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkuma Nr. IZM 2018/6 ietvaros) Izglītības  attīstība... Lasīt tālāk

Pilnas riekšavas iedvesmas un praktisku rīku jaunajam darba cēlienam

Tā īsumā var raksturot izvērtējuma anketās ierakstītās un atvadu brīdī izteiktās Izglītības attīstības centra (IAC) rīkotās Vasaras skolas “Pedagoga profesionālo un personīgo kompetenču pilnveide skol... Lasīt tālāk

Latviešu valodas kursu grupas iebraucējiem no 2018.gada septembra

Projekta "Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu" ietvaros no šī gada septembra darbu uzsāks grupas dažādiem valodas prasmes līmeņiem: A1, A2 un B grupas. Aicinām trešo valstu valstspiedrīgos pieteik... Lasīt tālāk

Materiāli par vēsturi, toleranci un pilsonisko līdzdalību integrēta mācību un audzināšanas darba īstenošanai

Izvērtējot Latvijā izglītības nozarē uzkrāto pieredzi un sabiedrības attīstības gaitas ietekmēto pārmaiņu virzību, Izglītības attīstības centra (IAC) eksperti ar ASV vēstniecības Latvijā atbalstu aktu... Lasīt tālāk

Noslēgusies pieteikšanās Vasaras skolai!

Izglītības attīstības centrs (IAC) sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā aicina skolu komandas piedalīties VASARAS SKOLĀ no 2018.gada 30.jūlija līdz 2.augustam atpūtas kompleksā "Ratniek... Lasīt tālāk

Latviešu valodas mācības vasarā uzsāk vairāk kā 50 trešo valstu valstspiederīgie

Turpinās darbs IAC projekta "Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu" ietvaros. Šī gada maija beigās noslēdzās pavasara posma grupas, kas bija uzsākušas mācības 2018.gada janvārī un februārī. Tādējādi... Lasīt tālāk

Aicinām trešo valstu valstspiederīgos* mācīties latviešu valodu!

“Izglītības attīstības centrs” (IAC) 2018.gada jūnijā un septembrī organizē latviešu valodas mācību kursu nodarbības, kurās ir iespēja bez maksas mācīties grupā latviešu valodu 120 stundu apjomā. Kurs... Lasīt tālāk

Medijpratības meistarklase Kuldīgas Centra vidusskolā

Kuldīgas Centra vidusskolā 17. aprīlī notika medijpratības meistarklase angļu valodā, ko vadīja Fulbraita fonda stipendiāte Alina K. Clay no ASV. Šī aktivitāte norisinājās Izglītības attīstības centra... Lasīt tālāk