Aktualitātes

Aktualitātes

Aicinām pieteikties starpkultūru dialoga sekmēšanas kursiem

IAC uzsācis īstenot projektu „Starpkultūru dialoga sekmēšana skolā”. Aicinām Rīgas pedagogus pieteikties 24 h profesionālās kompetences pilnveides programmā parstarpkultūru dialoga sekmēšanu dažādos m... Lasīt tālāk

Noslēdzies IAC izsludinātais skolu konkurss līdzdalībai projektā “Izzini, dari ietekmē!”

Esam gandarīti par izglītības iestāžu lielo ieinteresētību ar projekta starpniecību savās skolās un kopienās aktualizēt jautājumus, kas saistīti ar demokrātijas vērtību izpratni, pilsonisko līdzdalību... Lasīt tālāk

Tā mēs mācāmies….

Projekta ,,Dzīvoju Latvijā - mācos  latviešu valodu (2.posms)’’ ietvaros  janvārī un februārī sākumā latviešu valodas apguve uzsākta 8 grupās Rīgā un Jelgavā. Tajās iesasitījušies 129 trešo valstu val... Lasīt tālāk

Starpkultūru programmas praktikumi Rēzeknē un Olainē

Projekta “Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei” ietvaros februārī notika integrācijas padomdevēju praktikumi Rēzeknē un Olainē.2020. gada 6. februārī praktikuma dalībnieki pu... Lasīt tālāk

Aicinām apgūt starpkultūru komunikācijas programmu

Aicinām sociālos darbiniekus, pedagogus veselības aprūpes speciālistus, policistus, PMLP un NVA teritoriālo nodaļu speciālistus, mediju darbiniekus un citus valsts un pašvaldību iestāžu, NVO, kā arī p... Lasīt tālāk

Latviešu valodas pasniedzēju pieredze

Projektā "Dzīvoju latvijā - mācos latviešu valodu" latviešu valodu pasniedz profesionāli skolotāji, kas ikdienā gūst pieredzi, kā arī pilnveido valodas pasniegšanas prasmes ārpus darba. Katra jauna gr... Lasīt tālāk

"Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei" mācību kursa dalībnieki papildina viens otra zināšanas ar individuāli iegūto pieredzi

2020.gada 8.janvārī Izglītības un attīstības centra (IAC) projekta "Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei" ietvaros organizētā 30 stundu mācību kursa viena no dalībniecēm, Ant... Lasīt tālāk

Projekta “Medijpratība skolām” pieredze un rezultāti 2019. gadā

Kopš 2019. gada augusta Izglītības attīstības centrs (IAC) īsteno projektu “Medijpratība skolām”. Projekta pirmajos mēnešos medijpratības programmas apguvuši 110 skolotāji dažādos Latvijas reģionos. Š... Lasīt tālāk

Mācības darba noslēgums 2019.gadā

Projekta ,,Dzīvoju Latvijā – mācos latviešu valodu’’ valsts valodas apguves grupās noris   spraigs darbs:  mācības tuvojas noslēgumam, uzrakstīts diagnostikas darbs  un   pavisam drīz būs valsts valod... Lasīt tālāk

Projekta “Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei” pirmā gada rezultāti

Kopš 2019. gada 1. janvāra Izglītības attīstības centrs (IAC) īsteno projektu “Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei”. Projekta ietvaros mācību programmu par starpkultūru sask... Lasīt tālāk

Strapkultūru komunikācijas programma Ādažos un Rīgā

2019. gada 5. decembrī Ādažos noslēdzās programmas “Atbalsts publiskā un privātā sektora pakalpojumu sniedzējiem darbā ar trešo valstu pilsoņiem un personām, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzī... Lasīt tālāk

Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ

Rakstu sagatavoja Aija Tūna, projekta satura eksperteFoto no konferencesAr šādu moto savus 15 darbības gadus aizvadījis „Izglītības attīstības centrs” (IAC), aicinot uz sadarbību un sadarbošanos skolo... Lasīt tālāk