Aktualitātes

Aktualitātes

Tiekamies klātienē!

Pēc neparastiem ierobežojumiem pilnā pavasara Izglītības attīstības centra komanda ar īpašu prieku uzsāk projekta “Dzīvot Latvijā” klātienes integrācijas nodarbības trešo valstu valstspiederīgajiem. 1... Lasīt tālāk

Noslēdzies projekts “Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālajai izaugsmei”

2020. gada 30. jūnijā ar integrācijas ekspertu apaļā galda diskusiju noslēdzies IAC projekts “Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālajai izaugsmei”. Projekta ietvaros izveidoto 30h mācību ... Lasīt tālāk

Atsākta starpkultūru programmas apguve

Beidzoties ārkārtējai situācijai saistībā ar Covid- 19 izraisīto krīzi un mazinoties ierobežojumiem, ir kļuvis iespējams turpināt īstenot programmas apguvi un organizēt klātienes apmācības. Projekta n... Lasīt tālāk

Uzsākam mācīties kopā, bet attālināti

Projekta ,,Dzīvot Latvijā’’ ietvaros maijā attālinātas mācības sākušas divas latviešu valodas kursu grupas un viens latviešu sarunvalodas klubs. Lasīt tālāk

Mācāmies kopā, mācāmies attālināti

Šī gada janvāra vidū un februārī projekta “Dzīvoju Latvijā – mācos latviešu valodu (2.posms)” valsts valodas apguve tika uzsākta 8 grupās. Darbs tika organizēts ierastā ritmā: nodarbības notiek konkrē... Lasīt tālāk

Aicinām pieteikties starpkultūru dialoga sekmēšanas kursiem

IAC uzsācis īstenot projektu „Starpkultūru dialoga sekmēšana skolā”. Aicinām Rīgas pedagogus pieteikties 24 h profesionālās kompetences pilnveides programmā parstarpkultūru dialoga sekmēšanu dažādos m... Lasīt tālāk

Noslēdzies IAC izsludinātais skolu konkurss līdzdalībai projektā “Izzini, dari ietekmē!”

Esam gandarīti par izglītības iestāžu lielo ieinteresētību ar projekta starpniecību savās skolās un kopienās aktualizēt jautājumus, kas saistīti ar demokrātijas vērtību izpratni, pilsonisko līdzdalību... Lasīt tālāk

Tā mēs mācāmies….

Projekta ,,Dzīvoju Latvijā - mācos  latviešu valodu (2.posms)’’ ietvaros  janvārī un februārī sākumā latviešu valodas apguve uzsākta 8 grupās Rīgā un Jelgavā. Tajās iesasitījušies 129 trešo valstu val... Lasīt tālāk

Starpkultūru programmas praktikumi Rēzeknē un Olainē

Projekta “Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei” ietvaros februārī notika integrācijas padomdevēju praktikumi Rēzeknē un Olainē.2020. gada 6. februārī praktikuma dalībnieki pu... Lasīt tālāk

Aicinām apgūt starpkultūru komunikācijas programmu

Aicinām sociālos darbiniekus, pedagogus veselības aprūpes speciālistus, policistus, PMLP un NVA teritoriālo nodaļu speciālistus, mediju darbiniekus un citus valsts un pašvaldību iestāžu, NVO, kā arī p... Lasīt tālāk

Latviešu valodas pasniedzēju pieredze

Projektā "Dzīvoju latvijā - mācos latviešu valodu" latviešu valodu pasniedz profesionāli skolotāji, kas ikdienā gūst pieredzi, kā arī pilnveido valodas pasniegšanas prasmes ārpus darba. Katra jauna gr... Lasīt tālāk

"Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei" mācību kursa dalībnieki papildina viens otra zināšanas ar individuāli iegūto pieredzi

2020.gada 8.janvārī Izglītības un attīstības centra (IAC) projekta "Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei" ietvaros organizētā 30 stundu mācību kursa viena no dalībniecēm, Ant... Lasīt tālāk