Aicinām izglītības iestāžu pedagogus pieteikties profesionālās izglītības programmām augustā

Aicinām izglītības iestāžu pedagogus pieteikties profesionālās izglītības programmām augustā

15/06/2022

Izglītības attīstības centrs (IAC) aicina izglītības iestāžu pedagogus pieteikties divām profesionālās pilnveides programmām:

 • Pilsoniskā audzināšana (24h) 

2022. gada  25.  un 29. augusts no plkst. 10.00 -16.15 klātienē IAC telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 34a-8

 • Emocionālais atbalsts stresa situācijās (12 h)

2022. gada 22. un 24. augusts no plkst.  10.00 - 14.15 klātienē IAC telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 34a-8

Pieteikšanās saite programmai Pilsoniskā audzināšana (24h)
http://webanketa.com/forms/6ctkec1n74qpcrk2c8s3ec1m/

Programmas mērķis: pilnveidot pedagogu kompetences pilsoniskās audzināšanas jomā - pilsonisko zināšanu, prasmju un attieksmju veidošanā un sniegt atbalstu pedagogiem sociālās un pilsoniskās mācību jomas satura īstenošanā

Programmas saturs:

 • ­Pilsoniskā izglītība kompetencēs balstītā mācību saturā
 • ­Lokālā piederība un valstiskā identitāte, patriotisms mūsdienu pasaulē
 • ­Mācību metodes un paņēmieni aktuālu sabiedrisko norišu izpratnei
 • ­Medijpratība un kritiskā domāšana jaunajā izglītības saturā
 • ­Līdzdalība vietējā kopienā un skolēnu darbības projekti

Programmas īstenošanas metodika: teorētiskas un praktiskas nodarbības, interaktīva metodika, darba lapas, mācību aktivitāšu piemēri. Dalībnieki saņem prezentācijas un mācību materiālus izmantošanai mācību priekšmetu un klases audzinātāju stundās. Saskaņota apliecība par profesionālo pilnveidi (24h)

---------------------------

Pieteikšanās saite programmai Emocionālais atbalsts stresa situācijās (12h)
http://webanketa.com/forms/6ctkec1n70qpashpc8s68csh/

Programmas mērķis: pilnveidot pedagogu kompetences stresa pārvarēšanā darba vietā un papildināt zināšanas un prasmes stresa mazināšanā, izdegšanas sindroma profilaksē un pārvarēšanā

Programmas saturs:

 • ­Izaicinājumi un to risinājumu iespējas,  sastopoties ar dažādām psihoemocionālām problēmām mācību procesā
 • Kas jāmaina savā uzvedībā, lai novērstu izdegšanu? Stresa galvenie avoti, to apzināšana. Resursi stresa pārvarēšanai
 • Stresa mazināšanas stratēģijas. Negatīvo domu, emociju un uzvedības vadība
 • Komunikācijas un sadarbības prasmes sarežģītu saskarsmes situāciju un konfliktu risināšanā

Programmas īstenošanas metodika: Teorētiskas un praktiskas nodarbības, interaktīva metodika. Vingrinājumi un praktiski uzdevumi. Dalībnieki saņem prezentācijas un  materiālus. Saskaņota apliecība par profesionālo pilnveidi (12h)

 

Profesionālās pilnveides programmas tiek īstenotas Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) iepirkuma Nr. IZM2022/17 ietvaros